Blog

« Späť

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

"Láska je trpezlivá" 1 Kor 13,4

Trpezlivosť je náročná. Znamená mať pochopenie, držať emócie na uzde a vedieť čakať. Medzi týmito tromi vecami je logický súvis- ak sa budeme snažiť pochopiť, pomôže nám to emotívne nereagovať negatívne a budeme ochotní počkať. Ak je motiváciou celého nášho konania láska- trpezlivosť nám pôjde omnoho ľahšie. Boh túži, aby naše vzťahy boli plné láskavosti, vľúdnosti a ochoty. Veľmi ho teší, keď v našich rodinách, práci, škole, priateľstvách, vládne porozumenie a úcta. Netrpezlivosť kazí vzťahy a komunikáciu. Preto je veľmi dobré zamyslieť sa tento týždeň nad konkrétnymi vecami, v ktorých nám je ťažké byť trpezlivými.

Skúsme si vypísať, pri akých ľuďoch a situáciách sa nám s trpezlivosťou nedarí. ( Možno si povieme, že to by bol veľmi dlhý zoznam :) Preto sa môžeme sústrediť na tie najčastejšie situácie a ľudí, s ktorými sme najviac.) Potom skúsme pochopiť ich správanie a podľa toho nastavíme svoju trpezlivú odpoveď. Tpezlivá odpoveď totiž nie je len ostať ticho. Niekedy máme reagovať prosbou o odpustenie, či pomoc. Niekedy sa máme zaujímať otázkou či pomocou. Aká je naša netrpezlivá odpoveď? Krik, kritika, nadávky, urážanie sa ? Musíme si to pomenovať a nestačí len povedať si- neurazím sa alebo nebudem kričať - namiesto nášho zaužívaného správania potrebujeme začať nový vzorec. Napr. nebudem kričať- napočítam do 10 a potom poprosím o to, čo som chcel, neodídem z miestnosti- ale napr. napijem sa(v tom čase sa skľudní moja reakcia) a potom napr. vyjadrím svoj pocit, že ma niečo sklamalo alebo ak je kritika opodstatnená, poprosím o prepáčenie.

Sami to nezvládneme. Vo všetkom potrebujeme Ducha Svätého, aby nás viedol a pomáhal nám. Každý deň sa môžeme pomodliť nasledujúcu modlitbu a prosiť o pomoc Ducha Svätého:

Drahý Duchu Svätý. Potrebujem Ťa. Odpusť mi, že som Ti dával v mojom živote tak málo priestoru a Ty si nemohol prinášať svoje ovocie lásky. Túžim byť naplnený Tebou a to. čo bude vychádzať z mojej mysle, srdca a úst nech je iba láska. Odpusť mi, že som netrpezlivý. Odmietam pýchu a nadradenosť a prijímam skromnosť a trpezlivosť. Odovzdávam Ti môj vzťah ku ________ . Prosím, naplň moje srdce láskou a pochopením k tomuto človeku a nauč ma reagovať láskyplne a trpezlivo. V každej situácii nech vidím príležitosť rásť v trpezlivosti a nech som plný nádeje a viery, že s Tebou je všetko možné. Amen.

Praktická aplikácia:

Vypíšte si 1 oblasť a človeka, voči ktorému neviete byť trpezlivý. (Nasledujúce týždne môžeme pripojiť ďalších ľudí.) Potom analyzujte dôvod a ako sa budete snažiť trpezlivo reagovať.

Príklad č.1: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: je unavený- hľadá oddych. Ako reagovať trpezlivo: Vyslovím vďaku za to, že pracuje a zarába peniaze (bez ohľadu, že manželka to robí tiež), vyslovím uznanie, že musí byť unavený. Ak je to možné, dám mu chvíľu na oddych. Po čase ho láskavo poprosím o pomoc.

Príklad č. 2: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: dlho nepracuje, stratil pracovný návyk, je lenivý. Ako reagovať trpezlivo: Poďakovať Bohu, za to, že má trpezlivosť s našimi chybami. Poprosiť Ducha Svätého o silu mať trpezlivosť s jeho chybami. Modliť sa za pomoc pre manžela pre zmenu jeho zmýšľania a milosť obrátenia sa. Skúsiť láskyplne poprosiť manžela o konkrétnu pomoc / postupne jednotlivé úkony/...

Páči sa vám táto pôstna výzva ? prepošlite ju svojim priateľom alebo zdieľajte na sociálnych sieťach.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie. Zmyslom... [...] Čítať viac
Odoslané 1.3.2017 16:00.
Mama má v sebe veľa negatívnej energie....Boh mi však ukázal ako ne/ reagovať na jej útočné slová -láskou a veľkou trpezlivosťou.
Odoslané 5.3.2017 21:28.

Najnovšie články

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Kňaz by mal... Byť taký či onaký a robiť to či ono... A – hlavne – by NEMAL robiť to či ono... Samozrejme.
Zradení

Zradení

Žiaľ, občas musím vidieť úžasných ľudí trpieť. Oni verní, hlbokí, úprimní ostali zranení, zradení...sami. Nedokážem vstúpiť do tej samoty. Je to tá, ktorej chýba životný partner, miesto, kde patrí iba on či ona a aj dobrí priateľ a priateľka je tu primálo.
Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Miranda Hawthornová mi asi bola súdená. Nielen kvôli tomu, že som v Londýne bývala na Hawthorn Avanue, ale najmä kvôli jej sympatickej, trošku rebelantskej povahe.
Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.