Blog

« Späť

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.

Ako je to s nami? Zamáva to s nami, keď niekto chodí lepšie oblečený, má silnejšie auto, krajšie bývanie, lepšie výsledky, viac zarobí....? Život bez závisti je neskutočne krásny- dobroprajnosť totiž náš život obohacuje úspechom tých druhých. Pri šikovnom mladom kolegovi si môžeme povedať- "Wow, dá sa to už v takomto veku." Pri niekom s pekným oblečením sa môžeme potešiť dobrým vkusom a schopnosťou zladiť kúsky z šatníka. Musíme si uvedomiť,že naše dobro a dobro iných sa navzájom nevylučujú- nie sú na úkor toho druhého: to, že doprajem iným pekný dom, harmonické manželstvo, postup v práci ma nijako neoberá o to, aby som aj mal niečo také. Pán Boh nemá vyvolencov- chce požehnať každého a požehnať ho hojne.
 
Niekedy môže byť pre nás dobroprajnosť náročná. Túžime síce tešiť sa z iných a ich dobra, ale akosi nedokážeme premôcť smútok z toho, že my to či ono také dobré nemáme. V prvom rade je potrebné v pravde posúdiť, či u nás nejde iba o nevďačnosť- máme všetko, čo potrebujeme- milujúcu rodinu, pokojný domov, prácu v dobrých podmienkach a len naša žiadostivosť nás ťahá mať stále viac.V tom prípade sa treba zrieknuť žiadostivosti a ďakovať Bohu za požehnania, ktoré nám dáva. Ak nám ale chýba niečo podstatné a my sa cítime ako tí nevyvolení, obyčajní, "neprotekčný" a s tichou závisťou pozeraáme na tých druhých akoby boli "Boží miláčikovia", niečo nie je v poriadku. Na začiatku treba odmietnuť klamstvo, že nás Boh miluje menej a chce nám dať menej požehnania ako iným. Boh miluje každého maximálne, bez ohľadu na to, koľko sa modlíme, chodíme do kostola alebo aké hriechy máme.Je na nás otvoriť sa Jeho nekonečnej láske a prijať ju. Božie Slovo hovorí "Pán je môj pastier, nič mi nechýba." Urobme Boha naším Pánom v každej oblasti. Túžime po dobrom životnom partnerovi, po bábätku, peknom vlastnom bývaní, dôstojnej dobrej práci, pokoji a harmónii v rodine? Nech nás vedie Boh a nebude nám to chýbať. Je mnoho svedectiev ako sa celé rodiny zmenili na nepoznanie len preto, že manželka začala zmenu čakať od Boha a nie od manžela. Prestala dôverovať samej sebe a celú dôveru dala v Boha. A podobne sa to stalo i v ostatným oblastiach.
 
Je obrovským klamstvom, keď si myslíme, že ak sa budeme tešiť z úspechu a dobra iných, oberie nás to ešte viac. Pravdou je, že závisť a neschopnosť priať dobro iným a tešiť sa z neho, nás uzavrie do hrozného väzenia horkosti a sebaľútosti. To nie život, ktorý má P8n Boh pre nás, preto ho odmietnime prijať- a príjmime Jeho plán s nami, ktorý plný "myšlienok pokoja a nie súženia."
 
 
Praktická aplikácia:
 
Modlitba k Duchu Svätému a prosba o dobroprajnosť:
 
Drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti, že mi pomôžeš stať sa dobroprajným/ou. Túžim, aby v mojom srdci nebola žiadna závisť, žiadostivosť či dokonca prianie zlého iným ľuďom. Odmietam ich a prijímam Teba ako svojho Pána. Verím, že ma miluješ maximálne a nie je nič, o čo by si ma chcel ukrátiť. Ďakujem Ti za všetko dobré, čo si mi dal (vymenujme podstatné________________). Daj, aby som si to vedel/a vždy vážiť a nebrať to ako samozrejmosť. Odovzdávam Ti aj oblasti, kde cítim, že mi niečo podstatné chýba (vymenuj_______________). Skladám svoju dôveru plne v Teba. Rozhodujem sa nechať sa Tebou úplne viesť a prosím ťa, urob ma schopným/ou počuť Tvoj hlas a rozumieť mu a tiež poslúchnuť to, čo mi hovoríš. Prosím Ťa, požehnaj všetkých mojich blízkych, priateľov, známych a zvlášť tých, ktorí mňa alebo moju rodinu nemajú radi či ubližujú nám. Osloboď ich od nenávisti a daruj im pokoj. A ja prijímam Tvoj pokoj a radosť, celé Tvoje požehnanie a chcem ho dávať ďalej okolo seba. Amen
 
SKUTKY: povzbudiť slovne, cez sms, mail, telefonát a vyjadriť radosť z úspechu toho druhého, poďakovať niekomu za dobrý vplyv, ktorý mal na náš život, pomodliť sa za iných a ich potreby a ak je to možné, prakticky pomôcť

Najnovšie články

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Kňaz by mal... Byť taký či onaký a robiť to či ono... A – hlavne – by NEMAL robiť to či ono... Samozrejme.
Zradení

Zradení

Žiaľ, občas musím vidieť úžasných ľudí trpieť. Oni verní, hlbokí, úprimní ostali zranení, zradení...sami. Nedokážem vstúpiť do tej samoty. Je to tá, ktorej chýba životný partner, miesto, kde patrí iba on či ona a aj dobrí priateľ a priateľka je tu primálo.
Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Miranda Hawthornová mi asi bola súdená. Nielen kvôli tomu, že som v Londýne bývala na Hawthorn Avanue, ale najmä kvôli jej sympatickej, trošku rebelantskej povahe.
Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.