Článok

 

Liturgický kalendár: 
Utorok: spom. sv. Agáty, panny a mučenice
Streda: spom. sv. Pavla Mikiho, a dvadsať päť japonských mučeníkov
Piatok: spom. sv. Jozefíny Bakhity, panny
Budúca nedeľa je piata v období cez rok, spom. bl. Alojza Stepinaca, chorvátskeho kardinála a mučeníka
Začiatky sv. omší:
Bošáca: Pondelok až  štvrtok o 16.30, piatok o 18.00, sobota o 17.30, nedeľa o 8.00  
Nová Bošáca: Piatok o 15.40, nedeľa 10.50
Trenčianske Bohuslavice: Streda o 18.00, sobota o 14.00, nedeľa o 9.30
Štvrtok: Utorok o 18.00, sobota o 16.00, s platnosťou na nedeľu
Deti a mladých pozývame v piatok o 18.00 na sv. omšu do kostola v Bošáci. Po nej si môžete pozrieť zaujímavé video 
na fare. 
Každú sobotu je pre šesť až štrnásťročných pripravené „stretko" plné zábavy i poučenia. Začiatok o 16.00 hodine na 
fare. Už sa na vás tešia vaši starší kamaráti. 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte v Nitre i Bratislave v 
akademickom roku 2013/2014 tieto študijné odbory: 
1. MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - pre kandidátov kňazstva v 6- ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma 
2. MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - pre laikov v 5-ročnom študijnom programe katolícka teológia, externá forma. 
Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2013 na príslušný 
teologický inštitút. Uchádzači sa môžu prihlásiť aj elektronicky na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Termín konania 
prijímacej skúšky : 18. júna 2013.  Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty.
ÚMYSLY SV. OMŠÍ : 
BOŠÁCA
Dnes:           Poďakovanie za 30 rokov spoločného života Marty a Bedřicha
Pondelok: ( N.B.) Za farníkov;  ( B ) + Mária Janáčová, 10. výročie úmrtia a prosba o šťastnú operáciu Márie
Utorok:     + Jozef a Anton Kaššovic
Streda:       + Valéria a Ján Jaško a zosnulí z oboch strán
Štvrtok:      (V) + Ján a Mária Macejková
Piatok:       + Helena Folajtarová
Sobota:      + Ján Ševčík, brat Martin s manželkami
Nedeľa:   + rodičia Eva a Martin a ostatní zosnulí z rodiny
NOVÁ BOŠÁCA
Dnes:     + Pavol Vojtek a rodičia z oboch strán
Piatok:   5. výročie smrti Jozefa a rodičov z oboch strán
Nedeľa: Poďakovanie za dožitých 80 r. života Jany a prosba  o Božiu pomoc pre rodinu
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE
Nedeľa: (2) + Mikuláš a Mária Havierniková, manželia
Streda: Zosnulí manželia Ján a Elena Švančaríkoví
Sobota: Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra Dedíka
Nedeľa:(2) + Ján Žákovic, 3. výročie (Svätá omša za + Pavla Maršálka a jeho rodičov presunutá na 20. 02. 2013.)