PROFIL

farnosť Detvianska Huta
7 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Peter Repiský
Kapláni:
Kontaktné informácie

Pozvánka pre priateľov

Wall - najnovšie

Pre pridanie príspevku musíš byť prihlásený.

Článok

Farské oznamy:

 

 Nezabudnime na pekný symbol adventu v našich rodinách. Je to adventný veniec, pri ktorom by sme sa ako rodina mohli pravidelne aspoň krátko spoločne modliť, či prečítať si zo Svätého Písma.  V pondelok ráno o 6:00 hod. začíname vo farskom kostole adventné RORÁTY. Celý týždeň sa budeme stretať ráno pri sv. omši alebo večer pri modlitbe vešpier o 17:30. Téma tohtoročných rorát: „Z DENNÍKA (jedného) ANJELA STRÁŽNEHO." Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavé spoznávanie človeka, ktorý žil svätý život... Sv. omša bude iná ako v bežný deň. Každé dieťa dostane veľký plagát, ktorý treba doma zavesiť na viditeľné miesto. Na rorátnych sv. omšiach bude možné získať pekný obrázok, ktorý budeme lepiť na svoj plagát. Daj si predsavzatie: celý advent budem chodiť ráno na sv. omšu. RODIČIA, ak to bude možné aj Vám, príďte s deťmi.  Na Adventné nedele a Vianočné obdobie si môžete v sakristii zakúpiť pracovný list pre deti s rôznymi úlohami.  Pod mottom „Podajme ruku deťom" sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Aj deti z našej farnosti počas vianočných sviatkov navštevujú rodiny, kam prinášajú radosť koledníckou akciou Dobrá novina. Pozývame deti i mladých, ktorí by mali záujem tento rok sa zapojiť do Dobrej noviny, na ďalšie stretnutie v piatok o 15:30 hod. vo fare a o 16:00 hod. dnes v pastoračnom centre v Látkach. Tešíme sa na vás!  Bol by som veľmi rád, keby sme mohli v našej farnosti zachovať tradičné podpolianske Vianoce a to nielen obchôdzkou betlehemcov, Polnočnou sv. omšou, ale i Jasličkovou slávnosťou, ktorá by bola ľudovým vyjadrením našej viery. Kto sa chcete zapojiť do tohto projektu, môžete zostať po sv. omši na chvíľu v kostole (súboristi, ľudový hudobníci, speváci, starší ľudia, ktorí si pamätajú naše tradície, betlehemci, heligonkári, fujaraši...).  TV – LUX vysiela v nedeľu okolo 20:20 hod. sedemdielny seriál FARA.

Článok

Pondelok:

Utorok:

Streda:

...