Farské oznamy

Jedenásta nedeľa – 18. júna 2017


 1. Ďakujem za vašu účasť na slávení sviatku Božieho Tela, za prípravu oltárikov i úpravu ciest, členom dobrovoľných hasičských zborov z Brvnišťa i z Papradna a všetkým ostatným za služby v procesii.

 2. Popoludňajšia pobožnosť bude pri kaplnečke Božského Srdca v Západliskách pod Ostrým vŕškom. (Spoločne od kríža na dolnom konci Papradna o 13:30 h. Cestou modlitba posv. ruženca.)
  Ruženec v kostole o 14. hod.

 3. piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  ♦Ÿ V Papradne bude sv. omša o 18:30 h., po nej odprosujúca pobožnosť.
  ♦Ÿ V Brvništi, kde je v piatok slávnosť titulu kostola, bude od 13. hod. poklona Najsvätejšej sviatosti, ktorú zakončíme spoločným odprosením o 16:30 h. Potom o 17:00 bude sv. omša. (Počas poklony bude príležitosť k sv. spovedi.)

 4. V sobotu bude sv. omša o 15:00 h. (sobášna).

 5. Na budúcu nedeľu budeme sláviť hody v Brvništi.
  Ÿ♦ Slávnostná hodová sv. omša v Brvništi bude o 10:30 h.;  vo farskom kostola bude sv. omša iba o 7:40 h.
  Prijmime pozvanie na slávenie vo filiálnom kostole, ako aj na bohatý kultúrny program v obci počas soboty a nedele.   viac

 6. Včera boli v Žiline vysvätení piati novokňazi a jeden diakon pre službu v našej diecéze. Zahrňme ich do svojich modlitieb.   viac

 7. Sviatostné manžestvo chcú uzavrieť:
  • Andrej Babiar,  syn Ľubomíra a Emílie r. Boželníkovej, býv. v Brvništi,
    a  Zuzana Císarová,  dc. Miroslava a Márie r. Šterdasovej, býv. v Papradne.

 8. V sobotu a nedeľu prebieha Diecézna púť rodín vo Višňovom (program na výveske).   viac

 9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra). 

 10. V stredu 28. júna by sme chceli zhliadnuť multimediálny koncert Ján Pavol II. Spomienka na 1. slovanského pápeža v Poprade. Ak by mal niekto záujem, môže sa pridať.   viac

 

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

18. 6.

Jedenásta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Pavlína Pavúková (1. výr.)

za farníkov  

Pondelok

 

18:30

/

Utorok

 

18:30 Brv

† Milan, Alojz a Emília

Streda

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

 

 

18:30

/

Piatok

23. 6.

 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť

Slávnosť titulu kostola v Brvništi

v Brvništi: adorácia – od 13:00

17:00 Brv

18:30

† Klement Počiatek

† Kamila, Ladislav a Emil

Sobota

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

15:00

/sobáš/

Nedeľa

25. 6.

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

v Brvništi:

HODY –  Slávnosť titulu kostola
(Najsv. Srdca Ježišovho)

  7:40  

 

10:30 Brv

† Ľudovít Hrebičík (1. výr.)

 

za farníkov

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0

Oznamy - staršie

Ukazujem 5 výsledkov.