Farské oznamy

Siedma veľkonočná nedeľa – 28. mája 2017

 1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
  Vaše milodary nech odmení dobrý Pán Boh!

 2. Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. (Obsah: prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.)

 3. Prvý piatok v mesiaci:
  sv. omše:  Ÿ Brvnište 6:30,  Ÿ Papradno 18:30 h. 

 4. Spovedanie:  (okrem pravidelného pred sv. omšami)
  Ÿ♦ Papradno – pondelok od 16. h.,
  ♦Ÿ Brvnište – utorok od 16. h.

 5. Návšteva chorých:
  Ÿ♦ Papradno – pondelok  (nedeľní dnes),
  ♦ Ÿ Brvnište – utorok, 
  Ÿ♦ domov dôchodcov – piatok.

 6. V sobotu budeme sláviť Turíčnu vigíliu – večer o 19:15 hod.
  (Môžete si priniesť malé kahančeky na spomienku na birmovanie).

 7. Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 8. Tradičná púť do Rajeckej Lesnej (Frívaldu) bude v sobotu 10. júna.

 9. Fatimskú pobožnosť uskutočníme 13. júna (možnosť získania odpustkov).

 10. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
  Vaše milodary nech odmení dobrý Pán Boh!

 11. Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. (Obsah: prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.)

 12. Prvý piatok v mesiaci:
  sv. omše:  Ÿ Brvnište 6:30,  Ÿ Papradno 18:30 h. 

 13. Spovedanie:  (okrem pravidelného pred sv. omšami)
  Ÿ Papradno – pondelok od 16. h.,
  Ÿ Brvnište – utorok od 16. h.

 14. Návšteva chorých:
  Ÿ Papradno – pondelok  (nedeľní dnes),
  Ÿ Brvnište – utorok, 
  Ÿ domov dôchodcov – piatok.

 15. V sobotu budeme sláviť Turíčnu vigíliu – večer o 19:15 hod.  (Môžete si priniesť malé kahančeky na spomienku na birmovanie).

 16. Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 17. Tradičná púť do Rajeckej Lesnej (Frívaldu) bude v sobotu 10. júna.

 18. Fatimskú pobožnosť uskutočníme 13. júna (možnosť získania odpustkov).

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

28. 5.

Siedma veľkonočná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

/

† Agáta Chmulíková (1.výr.)

za farníkov

Pondelok

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

18:30

/

Utorok

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

18:30 Brv

† Lukáš Kolkus

Streda

 

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

Kántrový deň

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Justína, mučeníka
Spomienka

18:30

† Jozef Hlúšek, manž. Mária

Piatok

 

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Kántrový deň
Prvý piatok

  6:30 Brv

18:30 

† Ján Gašinec, kňaz

za členov bratstva BSJ

Sobota

Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov   Spomienka

Kántrový deň
Prvá sobota

 

/

Turíčna vigília

19:15  

† Karol Križalkovič

Nedeľa

4. 6.

 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Slávnosť

Prvá nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Kamila a Karol Harvánek, syn Peter

† Jozef Váchalík, rod. Mária a Ján

Mesiac máj: mariánske litánie –  pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

Pred Turícami: Novéna k Duchu Svätému

 

0
0

Oznamy - staršie