Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa – 21. mája 2017

 1. Mariánske litánie budú pri soche Panny Márie v Križovci. Odchod od kostola o 13:30 hod. (pešo, bicykle).

 2. Nasledujúce tri dni sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu.
  V tieto dni sa konajú procesie do polí, ktoré budú:
  Ÿ♦ Papradno – v pondelok po sv. omši;
  Ÿ♦ Brvnište – v utorok po sv. omši.

 3. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Prikázaný sviatok.
  Sv. omše: 
  ♦Ÿ Papradno –  6:10 a 18:30 h.; 
  Ÿ♦ Brvnište – 17:00 h.

 4. Od piatku a budeme modliť novénu k Duchu Svätému.

 5. V sobotu bude sv. omša o 15:00 h. (sobášna).

 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

21. 5.

Šiesta veľkonočná nedeľa

  7:40  

9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Stanislav Počiatek, sestra Margita, rod. Štefan a Jozefína

Pondelok

Prosebný deň  */*

18:30  

† Karol a Margita, Albert, Ján, Martin a Katarína

Utorok

Prosebný deň  */*

18:30 Brv

/

Streda

Prosebný deň

  6:10

† Ján Gašinec, kňaz

Štvrtok

25. 5.

Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  6:10  

17:00 Brv

18:30  

za farníkov

/

† Štefan Knapo (1. výr.)

Piatok

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka     

18:30  

† Pavlína a František Kališík

Sobota

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

15:00

(sobáš)

Nedeľa

28. 5.

Siedma veľkonočná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30 * 

/

† Agáta Chmulíková (1.výr.)

za farníkov

*/* – Prosebné dnimodlitby za úrodu (Papradno – pondelok, Brvnište – utorok)

Mesiac máj: mariánske litánie –  pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

Pred Turícami (od piatku): Novéna k Duchu Svätému

 

0
0

Oznamy - staršie