Farské oznamy

Štvrtá pôstna nedeľa – 26. marca 2017

  1. Prežili sme iniciatívu 24 hodín pre Pána. Ďakujem všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

  2. Krížová cesta dnes bude o 14. hod.

  3. Modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – v Papradne na Košiaroch.

  4. V sobotu (prvá v mesiaci) bude sv. omša o 7:30 h.; po nej fatimská pobožnosť.

  5. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď.
    Spovedať budú viacerí kňazi, a to dopoludnia od 9.30 do 11.30 hod.

  6. 25. marca 2017 sa uskutočnili voľby v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Ondreja v Papradne. Výsledky a volebná účasť je na nástenke.

  7. V utorok 28. marca 2017 po sv. omši v Brvništi sa uskutočnia voľby v Ružencovom bratstve pri Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Brvništi. Konajú sa po troch rokoch od minulých volieb. Povzbudzujem všetkých členov RB k účasti na týchto voľbách, zvlášť členov Živého ruženca.

  8. Účastníci spoločnej krížovej cesty na Hore Butkov nech prídu po sv. omši do sakristie.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
26. 3.

 

Štvrtá pôstna nedeľa

Krížová cesta:  14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Pavel

† Gašpar, Filoména, Michal

Pondelok

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

17:00

†  František Macošínec
a František Kapitánik

Utorok

Utorok po 4. pôstnej nedeli

17:00 Brv

† Emília Kukučková

Streda

Streda po 4. pôstnej nedeli

  6:10

/

Štvrtok

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

17:00

† Helena a Mikuláš

Piatok

Piatok po 4. pôstnej nedeli

Modlitba pri kríži:  15:00
Krížová cesta: ½ hod. pred omšou

17:00

† Jarolím, Vendelín, Zdeno

Sobota

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Prvá sobota
Fatimská pobožnosť:  po omši

  7:30

† rod. Drblíková: Vilma a Ondrej,
dc. Emília, syn Ľudovít

Nedeľa
2. 4.

 

 

Piata pôstna nedeľa

Prvá nedeľa
Krížová cesta:  popoludní

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Regina Svrčková

† Jozef Šištík (1. výr.)

za farníkov

Mesiac marec: litánie k sv. Jozefovi – pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

0
0

Oznamy - staršie

Ukazujem 5 výsledkov.