Farské oznamy

Dvanásta nedeľa – 25. júna 2017

 1. Dnes slávime hody v Brvništi.
  Slávnostná sv. omša o 10:30 h. v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi.

 2. Vešpery s eucharistickým požehnaním budú v Brvništi budú o 19. h.

 3. Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier svätého Petra).

 4. V pondelok bude sv. omša ráno (6:10).

 5. Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.
  Prikázaný sviatok.
  Sv. omše: 
  ♦Ÿ Papradno – 6:10 h., 18:30 h.;
  Ÿ♦ Brvnište – 17:00 h.

 6. V piatok je koniec školského roka.
  Sv. omše na poďakovanie – pre žiakov:
  Ÿ♦ Brvnište –  7:45;
  Ÿ♦ Papradno –  8:30 h.

 7. V sobotu bude sv. omša o 15:00 h. (sobášna).

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25. 6.

 

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

• v Brvništi:
HODY –  Slávnosť titulu kostola
(Najsv. Srdca Ježišovho)

Vešpery:  Brv 19:00

  7:40  

 

10:30 Brv

† Ľudovít Hrebičík (1. výr.)

 

za farníkov

Pondelok

 

  6:10

† Helena, rod. František a Františka, brat Milan

Utorok

Sv. Ladislava

18:30 Brv

/

Streda

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  6:10

17:00 Brv

18:30

/

/

za farníkov

Piatok

Poďakovanie na konci školského roka

  7:45 Brv

  8:30  

/

/

Sobota

 

Prvá sobota

15:00

/sobáš/

Nedeľa

2. 7.

 

Trinásta nedeľa
v Cezročnom období

Prvá nedeľa
Adorácia: celé popoludnie
Vešpery: 16:00

  7:40  

  9:00  Brv

10:30

† Božena Hrnčíková

† František Kaprálik (1. výr.)

† Vincencia (10. výr.)

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0

Oznamy - staršie

Ukazujem 5 výsledkov.