Farské oznamy

Tretia pôstna nedeľa – 19. marca 2017

 1. Modlitba posv. ruženca dnes popoludní o 14. hod.
  Krížová cesta 14:30 (pripravujú členovia ružencového bratstva).

 2. Zajtra, v pondelok, sa liturgicky slávi z dnešnej nedele preložený sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
  Sv. omše:   Ÿ♦ Brvnište 17:00,  ♦Ÿ Papradno 18:30 h. 

 3. V piatok bude sv. omša ráno.

 4. Modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – v Brvništi na dolnom konci.

 5. V sobotu sviatok Zvestovania Pána.
  Sv. omše:  ♦ Papradno 7:30 h., ♦Ÿ Brvnište 10:00 h.    

 6. Na výzvu Svätého Otca Františka prebehne aj v tomto roku po celom svete aktivita 24 hodín pre Pána, v dňoch pred 4. pôstnou nedeľou:
   Ÿ♦ od piatka 24. marca do soboty 25. marca.
  Pápež pozýva všetky diecézy sveta, aby usporiadali veľkú príležitosť k sviatosti zmierenia a adorácii. Ide o vzácnu príležitosť, kedy je možné využiť ponuku svätej spovede, spočinúť v tichej modlitbe, adorácii. (Po celom svete budú v tomto čase otvorené mnohé kostoly, ktoré ponúknu možnosť spovede, modlitby či rozhovoru s kňazom.)
  Hlavnou témou reflexie sú na tento rok Pánove slová z Matúšovho evanjelia: «Milosrdenstvo chcem» (Mt 9,13). 
  V našej farnosti začneme slávením kajúcej pobožnosti vo farskom kostole v piatok o 17. h. Počas noci i nasledujúceho dňa bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia; budeme v obidvoch kostoloch venovať čas spoločnej modlitbe, adorácii a čítaniu Svätého písma. Program upresníme počas týždňa. Pozývam vás k tvorbe tohto programu.
  Aj tých, ktorí nemôžu prísť do kostola, vyzývam, aby venovali nejaký čas modlitbe a čítaniu Svätého písma; najlepšie by bolo zorganizovať celý deň i noc (aj spolu s chorými) tak, aby celý 24-hodinový čas bol zaplnený našimi modlitbami.

  Program tu.

 7. V sobotu po sv. omši sa uskutočnia voľby v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Ondreja v Papradne. Konajú sa po troch rokoch od minulých volieb. Povzbudzujem všetkých členov RB k účasti na týchto voľbách, zvlášť členov Živého ruženca.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
19. 3.

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Ruženec, krížová cesta:  14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Alexander Černošík (1. výr.)

Pondelok

Sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie
Slávnosť  (z 19.3.)

17:00 Brv

18:30 

/

Utorok

Utorok po 3. pôstnej nedeli

17:00 Brv

zdr. a B. požehnanie – Stanislav (80. r.)

Streda

Streda po 3. pôstnej nedeli

  6:10

/

Štvrtok

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

17:00

† Jozef Knapo (1. výr.)

Piatok

Piatok po 3. pôstnej nedeli

Modlitba pri kríži:  15:00
Kajúca pobožnosť: 17:00

----

 

Sobota

 

Zvestovanie Pána
Slávnosť


Vešpery: 17:00

  7:30 

10:00 Brv

/

/

Nedeľa
26. 3.

 

Štvrtá pôstna nedeľa

 

Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Pavel

† Gašpar, Filoména, Michal

 

0
0

Oznamy - staršie

Ukazujem 5 výsledkov.