Farské oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa – 23. apríla 2017

  1. Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.
    Končí sa veľkonočná oktáva.

  2. O 15. hod. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

  3. Dnes pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva môžeme získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Podmienky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a vzdych k milosrdnému Ježišovi, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti; sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.)

  4. Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť:
    Tomáš Husárik, syn Jozefa a Zdenky r. Balušíkovej, bývajúci v Papradne,
    a  Jana Grajcaríková,  dc. Jozef a Márie r. Zemančíkovej, býv. v Brvništi.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23. 4.

 


Druhá veľkonočná nedeľa –
Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

15:00 – pobožnosť
k Božiemu milosrdenstvu

  7:40  

  9:00  Brv

10:30  

Jozef Smatana, diakon (70. nar.)

† Izidor a Marta

† Ladislav Husárik

Pondelok

Sv. Juraja, mučeníka

18:30

† Pavol Gablík a Anna, syn Jozef

Utorok

Sv. Marka, evanjelistu
Sviatok

18:30 Brv

† Jozef Búdik (pohr.)

Streda

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

  6:10

† Marek a Anna

Štvrtok

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

18:30  

† František Kališík a Pavlína

Piatok

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

18:30

† Libertína a Karol Balušík, syn Pavol

Sobota

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sviatok

  7:30

† Marián Jánošík (pohr.)

Nedeľa

30. 4.

Tretia veľkonočná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30   

† Rozália Šamajová (1. výr.)

† Ján Miniarik

za farníkov

 

0
0

Oznamy - staršie