Úmysly svätých omší

Január 2017

1 nedeľa 7:30 Za zdravie, živú vieru a B. požehnanie pre syna
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Annu a Emila Vojtkových
2 pondelok 7:00 Za + rodičov Ernesta a Emíliu, brata Jozefa a vnuka Ladislava
18:00 Za duše v očistci
3 utorok 7:00 Za + rodičov, súrodencov a Jána a Ladislava
18:00 Za + manžela Vladimíra a rodičov z oboch strán
4 streda 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu a deti
18:00 Za + Petra a manželku Jozefínu Petlakových
5 štvrtok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + rodičov z oboch strán
6 piatok 7:30 Za + rodičov Gašpara a Filoménu a za súrodencov
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre Martina a Aničku
7 sobota 7:00 Za + Karola Čergela a za zdravie a B. požehnanie pre Máriu
18:00 Za + Máriu Krihovú - 1. výročie
8 nedeľa 7:30 Za + manžela, rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za + sestru Magdu a rodičov Jozefa a Alžbetu
9 pondelok 7:00 Za + manžela Viktora a syna Dušana
18:00 Za + rodičov Alžbetu a Emila Blaškových
10 utorok 7:00 Za + rodičov Antona, Emíliu a brata Štefana
18:00 Za + Milana Bartoša (pohrebná)
11 streda 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za + členov z rodín Beňovičovej a Žiakovej
12 štvrtok 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu, obrátenie syna s rod,Gabiku, Máriu,Antónia
18:00 Za + + rodičov, st. rodičov a príbuzných z oboch strán
13 piatok 7:00 Za b. požehnanie pre Andrejku, Peťka a Martina s rodinou
18:00 Za manželku, deti, rodičov a obrátenie odsúdených
14 sobota 7:00 Za vnúčatá a múdrosť pre rodičov
18:00 Za manžela Petra Pfliegela
15 nedeľa 7:30 Za + Michala, Helenu, Etelu a Jozefa
10:30 Za farníkov
18:00 Za + mamičku, jej rodičov a svokrovcov
16 pondelok 7:00 Za + rod. Onreja a Katarínu, rod. z o.s. Jána a syna Jána
18:00 Poďakovanie za 60. rokov života manžela a brata a prosba o B. pom.
17 utorok 7:00 Za + z rodiny Holbovej a Wilhemovej
18:00 Za + Jaroslava Daniša
18 streda 7:00 Za božiu pomoc pre rodinu a syna Petra
18:00 Za + Helenu Dudovú a za + Evu Macháčkovú (pohrebná)
19 štvrtok 7:00 Za + manžela, rodičov, brata Štefana, švagrinú a Pavla
18:00 +Urbanová Mária
20 piatok 7:00 Za + manžela Jána a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Janku Mackovú
21 sobota 7:00 Za + brata, sestry a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Máriu Šabovú - 2. výročie
22 nedeľa 7:30 Za + rodičov Vojtecha a Irenu
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov Štefana a Annu
23 pondelok 7:00 Za + manžela Karola a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre manžela Mariana a syna Romana
24 utorok 7:00 Za + rodičov Vendelína a Serafínu a zosnulé deti
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
25 streda 7:00 Za Božiu pomoc pri štúdiu pre Kristínku
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
26 štvrtok 7:00 Za zdravie a B. pož. pre vnučku Martinu a celú jej rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný úmysel
27 piatok 7:00 Za + manžela Martina, syna Rudolfa, nevestu Elenu a zaťa Karola
18:00 Za + Petru
28 sobota 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Helenu a vnuka Dávida
18:00 Za + Štefana Poláka
29 nedeľa 7:30 Za + Drahoslavu a za uzdravenie Andrejka
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie pre mamu Zuzku a dcéru Sašku
30 pondelok 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre syna
18:00 Za + brata Jozefa, rodičov Jána a Júliu a st. rodičov z o.s.
31 utorok 7:00 Prosba o B. požehnanie pre Evu a Oleka
18:00 Za + rodičov Františku a Augustína a vnuka Petra

 

December 2016

1 štvrtok 7:00 +rodinu Gáborovú a Šiškovú
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
2 piatok 7:00 + starých rodičov Patúcových a príbuzných
18:00 + Stanislava Vrábla (1. výročie)
3 sobota 7:00 Za duše v očisti celej rodiny
18:00 za + Jána, Máriu a rodičov z oboch strán
4 nedeľa 7:30 za + Tibora a Tomáša
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov z oboch strán
5 pondelok 7:00 Za + Antona Koprusa
18:00 Za + Ľudovíta Šintála, starých rod. z oboch strán a Emíliu a Jozefa
6 utorok 7:00 Za + rodičov Máriu a Jozefa, brata Jozefa s manželkou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
7 streda 7:00 Za + mamu Helenku
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
8 štvrtok 7:00 na úmysel
18:00 Za veriacich
9 piatok 7:00 Za + otca Róberta a jeho rodičov
18:00 Za + brata Rudolfa Dzuráka a rodičov z oboch strán
10 sobota 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za + Máriu a Viliama Jamborových a ich rodičov z oboch strán
11 nedeľa 7:30 Za + mamu Matildu a jej rodičov a svokrovcov
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božie objatie pre + Lucku
12 pondelok 7:00 Na poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu pomoc
18:00 Za + Marianu, Alžbetu a Františka
13 utorok 7:00 Za + členov rodiny Ondríkovej, Jozefa, Máriu a Vladimíra
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
14 streda 7:00 Za + z rodiny Šustekovej, Štefana a Ľudmilu r. Reguliovú a Jána Reguliho
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
15 štvrtok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + manžela a rodičov z oboch strán
16 piatok 7:00 Za + manželov Salerových
18:00 Za + brata a rodičov Hiklových
17 sobota 7:00 Za + starých rodičov a rodičov Katarínu a Juraja
18:00 Za + manžela Mariána Veliča
18 nedeľa 7:30 Za + rodičov Jána a Máriu a + syna Stanislava
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou
19 pondelok 7:00 Za členov Božského srdca Ježišovho
18:00 Za + Katarínu a Tomáša a celú rodinu
20 utorok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
21 streda 7:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu a dary Ducha Svätého pre syna
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
22 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božieho požehnanie pre Katarínu s rodinou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
23 piatok 7:00 Za + Eleonóru Macháčovú
18:00 Za + rodičov Valachových a Zatúrových
24 sobota 7:00 Za + Ladislava Macháča
0:00 Za + rodičov z oboch strán a synov Augustína, Milana a Mirka
25 Narodenie Pána nedeľa 7:30 Za + Jána, Johanu a starých rodičov
10:30 Za farníkov
18:00 Prosba o požehnanie pre všetkých členov rodiny
26 2. sviatok vianočný pondelok 7:30 + Branislav a brat Anton a rodičia z oboch strán
10:30 Za + Štefana Vlhu
18:00 +manžel a otec Ladislav
27 utorok 7:00 Za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu, obrátenie syna s rod., za uzdravenie nevesty a Gabiku a Máriu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
28 streda 7:00 Za nenarodené deti a ich rodičov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
29 štvrtok 7:00 Za + rodičov Máriu a Imricha a starých rodičov z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
30 piatok 7:00 +manžela Petra
18:00 Za + Vladimíra Kučerku (1. výročie)
31 sobota 7:00 Za Božiu pomoc pre sestru Veroniku
16:30 Za + syna Petra

 

November 2016

1 utorok 7:30 Za +manžela a rodičov
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miška
2 streda 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Za +manžela Dušana a otca Štefana (pohrebná)
3 štvrtok 7:00 Za + manžela Stanislava a rodičov z oboch strán
18:00  +Viktória Horňáková 
4 piatok 7:00 Za + Karola, rodičov a súrodencov
18:00 Za + Jozefa, Máriu, star.r. z o.s. a boromejky sr.Eufroniu a sr.Vojtechu
5 sobota 7:00 Za + syna Petra a rodičov z oboch strán
18:00 Za + manžela Rudolfa, rod. z o.s., a sestru s manželom
6 nedeľa 7:30 Za + Rudolfa, Agnesu, Imricha, Annu a Izidora
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Bohumila
7 pondelok 7:00 Za + manžela Milana, rodičov a starých rodičov
18:00 Za + Martu, Máriu a Emila
8 utorok 7:00 Za zdravie a ochranu pre Martina
18:00 Za + Antóniu Bobáňovú
9 streda 7:00 Za + rodičov Lukaša a Annu
18:00 Za+Vendelín Vlasko
10 štvrtok 7:00 Za + manžela Dušana, rod. z o.s. a za všetkých zosnulých z rodiny
18:00 Za +Alica Bečarevičová
11 piatok 7:00 Za spolupracovníkov podľa úmyslu
18:00 Zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 24 rokov
12 sobota 7:00 Za + Martina, Jozefa a rodičov
18:00 Za + rodičov z oboch strán a krstných rodičov
13 nedeľa 7:30 Za + manželov Ladislava a Máriu
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa, Margarétku a Martinka
14 pondelok 7:00 Za +syna Branislava,brata Antona a starých rod.z oboch strán
18:00 Za + rodičov z o.s., brata Aurela a priateľa Romana
15 utorok 7:00 Za Božie požehnanie pre Imricha s rodinou
18:00  +otec Ján
16 streda 7:00 Za + manžela Jozefa a rodičov
18:00 Za + Jozefa Vlhu (pohrebná)
17 štvrtok 7:00 Za+manžela Martina,syna Rudolfa,nevestu Elenu a zaťa Karola
18:00 Za +Miroslava Macánka
18 piatok 7:00 Za + rod. z o.s. Imricha, Margitu, Vavrinca, Janku a ich deti a vnúčatá
18:00 Za + manžela Stanislava a rodičov z oboch strán
19 sobota 7:00 Za+rodičov Štefana a Emíliu,Antona a súrodencov
18:00 Za + rodičov Alžbetu a Jozefa Vičanových
20 nedeľa 7:30 Za + rodičov z oboch strán, bratov a sestru
10:30 Za farníkov
18:00 Za + manžela Mariana
21 pondelok 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za+manž.Ludovíta,jeho rodičov,Lýdiu a Karola,otca Štefana a st.rod
22 utorok 7:00 Za Eliassa Vellu
18:00 Za +Oľgu Metelkovú
23 streda 7:00 Za +z rodiny Gaborovej a Šiškovej
18:00 Za +rodinu Esterovú
24 štvrtok 7:00 Za+rodičov Michala a Máriu,Jána a Helenu
18:00 Za Božiu pomoc pre syna Ľuboša
25 piatok 7:00 Za +rod.Margitu a Františka a svokra Jozefa
18:00 Za +manžela Ladislava Mydlu
26 sobota 7:00 Za + manžela Vlastislava a rodičov Annu a Júliusa
18:00 Za + Pavlu a Michala Nedorosta, ich dcéry a rodičov
27 nedeľa 7:30 Za + Jána a Teréziu a ostatných zomrelých členov rodiny
10:30 Za farníkov
18:00 Za+ rodičov z oboch str.,starých rodičov z oboch str. a manžela
28 pondelok 7:00 Za + sestru Etelu, starých rodičov a sr. Ernestínu
18:00 Za + rodičov Beňadika a Annu a rodičov z oboch strán
29 utorok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu,obrátenie syna s.rod.,za uzdravenie nevesty Gabiky a Márie
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
30 streda 7:00 Za + rodičov Zuzana a Jána a manžela Andreja
18:00  +Pavlína Jamborová (pohrebná)

 

Október 2016

1 sobota 7:00 Za sestru Ľudmilu a jej manžela
18:00 Za + manžela Vojtecha
2 nedeľa 7:30 Za + syna Branislava, brata Antona a st. rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov Michala a Máriu, Margitu a Pavlu
3 pondelok 7:00 Za B. pomoc pre syna s rod. a uzdravenie Zuzky, Gabiky a Márie
18:00 Za + Magdalénu a Augustína
4 utorok 7:00 Za zdravie a požehnanie pre vnúčatá a dcéry
18:00 Za + Jaroslava Piešťanského (20. výr.)
5 streda 7:00 Poďakovanie za 70 r. života Gabriela a prosba o pomc do ďalších r.
18:00 Za + Jána Orviského
6 štvrtok 7:00 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre celú rodinu
18:00 Za + Máriu (pohrebná) a manžela Jána
7 piatok 7:00 Za + Cyrila a Emila a rodičov z oboch strán
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Terezku
8 sobota 7:00 Za + Imricha, Máriu a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Michala Šťastného a jeho rodičov Františka a Johanu
9 nedeľa 7:30 Prosba o Božiu pomoc a požehnaie pre mamičku s bábetkom
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie
10 pondelok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu a Stanislava
18:00 Za zosnulých z rodiny Bašovej
11 utorok 7:00 Za Božiu pomoc pre rodinu
18:00 Za + Jozefa Matúša (pohrebná)
12 streda 7:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Karinku a celú rodinu
18:00 Za + rodičov a vnuka
13 štvrtok 7:00 Poďakovanie za 50 r. života
18:00 Za + otca Vladimírea a mamu Emíliu Vráblových
14 piatok 7:00 Poďakovanie za dožitých 18 r. života
18:00 Za + manžela, brata, rodičov a starých rodičov z oboch strán
15 sobota 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti Klárku, Máriu a Michaela
16 nedeľa 7:30 Za + Pavla (1. po pohrebe)
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Jozefa Gogola a rodičov
17 pondelok 7:00 Za + rodičov Veroniku a Jozefa a brata Jozefa, švagrinú Vilmu
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc rodine Malčovskej a Jankovičovej
18 utorok 7:00 Za duše v očistci z celej rodiny
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
19 streda 7:00 Za ťažko chorého Imricha
18:00 Za uzdravenie citových zranení a posilu lásky
20 štvrtok 7:00 Za + st.r. Viliama a Julianu Weissensteinerových a st.r.Teodora a Boženu Zaťkových
18:00 Za + manžela Karola a rodičov z oboch strán
21 piatok 7:00 Za + brata kňaza Ľubomíra (1. výr. smrti)
18:00 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Hedvigu
22 sobota 7:00 Za Krištofa a Sofiu vnúčatá a múdrosť pre rodičov
18:00 Za + manžela Antona, rodičov a švagra Jaroslava
23 nedeľa 7:30 Za + rodičov z oboch st. a B. požehnanie pre Juraja a celú rodinu
10:30 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za dar života pre Ladislavu a B. požehnanie pre mamu Helenu
24 pondelok 7:00 Za Božie milosti, pomoc Ducha Sv. a zdravie pre Pavla s rodinou
18:00 Za + manžela Petra, rodičov s oboch s., Milana a švagra Petra
25 utorok 7:00 Za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Novotnú
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
26 streda 7:00 Za Božie požehnanie pre Katarínu s roninou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
27 štvrtok 7:00 Za Božie požehnanie pre rodiny
18:00 Za + Jolanu Frankovú (7. výročie)
28 piatok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a Stanislavu
18:00 Za + MáriuVatrtovú, rodičov Vetríkových a Vatrtových
29 sobota 7:00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Zuzanu, syna, nevestu a Gabiku
18:00 Za + manžela Melichara
30 nedeľa 7:30 Za + rodičov Krajčírových
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Milana Drličku
31 pondelok 7:00 Za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre syna
18:00 Za + rod. Antona a Máriu, st. rod z oboch s. a rodinu Frtalovú

 

September 2016

1 štvrtok 7:00 Za dcéru Zitu(59rokov), za zdravie a B.požehnanie a milosti do ďalších rokov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
2 piatok 7:00 Zdravie a B.pomoc pre rodinu a + rodičov z oboch strán
18:00 Prosba o oslobodenie od závislosti
3 sobota 7:00  + Peter a Cecília
18:00  + Milan Jurčo - 30.výročie
4 nedeľa 7:30  + Jozef Bartek
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a B.pomoc pre rodičov Pavla a Máriu
5 pondelok 7:00  + Ján, Anton a rodičia z oboch strán
18:00 Za zdravie a B.pomoc pre Martu, Mariána, synov s rodinami
6 utorok 7:00  + Mária Kováčová a rodičia z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
7 streda 7:00  + manžel Ján a rodičia z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
8 štvrtok 7:00 Pane, zhliadni na život syna Ladislava, obdar ho zdravím, milosťou, požehn. a vezmi ho pod svoju ochranu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
9 piatok 7:00  + Františka, manžel + Ferdinand, rodičia z oboch strán a krstní rodičia
18:00 Za zdravie a B.pomoc, a ochranu Panny Márie pre rodinu
10 sobota 7:00 Za zdravie a B.pomoc pre vnučku
18:00  + rodičov Jána a Pavlu a starých rodičov
11 nedeľa 7:30  + sestry Helu a Janku a rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00  + rodičov Jozefa a Zuzanu a manželku Margitu
12 pondelok 7:00  + rodičov Zámečníkových a Myjavcových a súrodencov z oboch strán
18:00  B.pomoc a požehnanie manželov Katku a Petra a ich rodinu
13 utorok 7:00  + Za duše v očistci celej rodiny
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
14 streda 7:00  B.požehnanie a zdravie pre rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
15 štvrtok 7:30  + rodičov Máriu a Jozefa a brata Jozefa s manželkou
10:30 Za farníkov
18:00  + rodičov Pavlu a Rudolfa, Helenu a Michala
16 piatok 7:00  + manžel Martin, rodičia z o.s. , + syn Rudolf, + zať Karol, + nevesta Elena
18:00  + Petra Ondrejku
17 sobota 7:00 Poďakovanie za ukončenie štúdií vnukov
18:00  + Helena, Ján a Pavlína
18 nedeľa 7:30  + rodičov MikušovýchFerichových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00  + manželku Martu, rodičov Alojza a Máriu, tetu Karolínu
19 pondelok 7:00 Za B.pomoc a zdravie pre Zuzanu, syna a nevestu Gabiku
18:00 Vďaka za r. Petra a Evu, za 30.r spoločného života a prosba o ďalšiu pomoc
20 utorok 7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre Mariu a Mateja, a rodičov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
21 streda 7:00  + rodičov z oboch strán, sestru Štefániu a brata Jána
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
22 štvrtok 7:00 Za ženy v rodine, ktoré majú mena Mária, živé i mŕtve
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
23 piatok 7:00  + rodičov, Matildu a Emáliu
18:00  + Ján
24 sobota 7:00 Zdravie a B.požehnanie pre Adrianu, Editu a ich rodiny
18:00  + rodičov Helenu a Michala
25 nedeľa 7:30  + rodinu Miškovičovú a príbuzných
10:30 Za farníkov
18:00  + rodičov Zlaticu a Vojtecha
26 pondelok 7:00  Za rodičov a krstných rodičov Melušových
18:00  + Anna Vrablicová
27 utorok 7:00  B.požehnanie Jána a Márie Kapalovcov s rodinou
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
28 streda 7:00  B.požehnanie pre Máriu a jej rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
29 štvrtok 7:00  Za obrátenie celej rodiny
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
30 piatok 7:00  
18:00  + syna Petra a rodičov z oboch strán

 

Ukazujem 1 - 5 z 8 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 2