PROFIL

Farnosť sv. Štefana, Piešťany
15 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. František Bačík
Kapláni:
Mgr. Marián Kolenčík
Kontaktné informácie

Úradné hodiny

Pondelok n e ú r a d u j e     s a
Utorok   15:00 – 17:00
Streda   15:00 – 17:00
Štvrtok n e ú r a d u j e     s a
Piatok 9:00 – 11:00 15:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 11:00*  
Nedeľa n e ú r a d u j e     s a

 

 

 

 

vyhradené pre predkrstné a predsobášne poučenia

Rozpis sv. omší

Farský kostol sv. Štefana, Piešťany

Pondelok – sobota: 6:30 hod. a 18:00 hod.
Nedeľa: 6:30 hod., 7:30 hod., 9:00 hod.

 

Filiálny kostol Nanebovzatej Panny Márie, Veľké Orvište

Počas týždňa: jedna omša, spravidla v piatok; v prípade prvého piatku, alebo ak sa v týždni vyskytne sviatok, je termín oznámený vo farských oznamoch
Nedeľa: 9:00 hod.