Nemocničná duchovná služba

 

Tel.:  0905 262921

 

•  možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého  • 

•  vysluhovanie sviatosti pomazania chorých  •

•  sväté omše pre pacientov a zamestnancov nemocnice  •

 

 

 

Sväté omše v nemocničnej kaplnke:
 

utorok – piatok  15:30 h.

nedeľa  10:00 h.

 

.