Duchovná obnova

Ružencové bratstvo

Členovia Ružencového bratstva spolu prispeli do svojho fondu na prvú februárovú nedeľu 48,50 €. Finančné prostriedky RB by sa mohli v našej farnosti využívať na výzdobu a upratovanie kostola. Na vysvetlenie odpoveď na otázku: Je potrebné platiť členský príspevok? z časopisu Ruženec 3/2009.

Je potrebné platiť členský príspevok (mesačne 1 €), koľko sa má platiť a je to povinné? Ak sa členovia bratstva pre financie rozhodnú, je dôležité, aby konali v súlade so Stanovami RB a tiež dbali na to, že financie bratstva nie sú cieľom, ale prostriedkom, ktorý môže skvalitniť, oživiť, upevniť život v RB. Ak tvoria ružencové bratstvo vnímaví ľudia, dokážu vidieť potreby farnosti, ale aj spoločenstva, ktoré vytvárajú, čo znamená, že si uvedomujú možnosti, ako môžu finančne pomôcť či už farnosti, alebo aj členom svojho spoločenstva utužovať vzájomné vzťahy. Môžu sa rozhodnúť zorganizovať púť, spoločné posedenie, či výlet a to aj za pomoci vlastných financií. Alebo sa môžu rozhodnúť prevziať vo farnosti za niečo konkrétne zodpovednosť (napr. výzdoba či upratovanie kostola) a pod.

Tu pripomínam, aby sa nezabudlo, že bratstvá sú samy zodpovedné za spravovanie a použitie finančných prostriedkov v zmysle Stanov RB. Aby sa predišlo problémom a hospodárenie bolo prehľadné, je potrebné, aby sa o financie starala finančná komisia, ktorá je zložená z minimálne 3 členov – dvoch volených členov Živého ruženca a horliteľa RB.

Na mnohých miestach vyriešili problém "členského" spôsobom, že zabezpečili pokladničku s označením milodary členov ružencového bratstva", ktorú po dohode s duchovným správcom umiestnili na vhodné miesto v kostole. Tam môžu veriaci kedykoľvek prispievať. Raz v mesiaci, najlepšie po mesačnom stretnutí, ktorého súčasťou je aj výmena tajomstiev, sa pokladníčka otvorí a finančná komisia zaeviduje príjmy a výdaje daného mesiaca.

Je veľmi vhodné, ak sú na spoločných mesačných stretnutiach ruženčiari informovaní aj o finančnom hospodárení svojho RB. Ružencové bratstvo nepozná pojem "členské". Ak sa rozhodnete prispieť do pokladne Vášho RB, ide o váš milodar, ktorý ste sa slobodne rozhodli darovať a to s vedomím, že prispievate do spoločnej pokladničky, ktorá patrí ružencovému bratstvu a ono rozhodne, ako peniaze využije.