Program sv. omší

Deň UDAVSKÉ VEĽOPOLIE
 
Pondelok    1830
 
Utorok 1830  
                    
Streda   1830
 
Štvrtok 1830  
 
Piatok 1830  

Sv. Kataríny Sienskej panny a učiteľky Cirkvi - sobášna sv. omša

Sobota 1530  
3. Veľkonočná nedeľa
Nedeľa 1030 900

Ján Mária Vianney - kázne:       Liturgické čítanie na dnešný deň

Púť do Krakova

 

Naša púť

na miesta, kde rástol a formoval sa

veľký obranca ľudskej dôstojnosti

SVÄTÝ JÁN PAVOL II.

6. -  8. máj 2017

PROGRAM
sobota 6.5.2017

Účasť na 13. púti Rádia LUMEN v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove.
9:30 - príchod autobusov a naše stretnutie v areáli Sanktuária a upresnenie denného programu
10:30 - 12:00 účasť na sv. omši
Obed a prehliadka Sanktuária
14:45 - príprava na Hodinu milosrdenstva
15:00 - modlitba Korunky
16:00 - 16:30 odchod autobusov na Zebrzydowsku kalváriu
17:30 - 20:00 ubytovanie a večera
21:00 - 22:30 účasť na medzinárodnom ruženci a zahaľovanie obrazu Panny Márie 

nedeľa 7.5.2017
7:30 - 8:30 raňajky
8:30 - predstavenie areálu Kalvárie
10:00 - sv. omša
samostatná prehliadka Kalvárie
stretnutie a beseda s predstaviteľmi poľského pro-life hnutia
návšteva Krakova - prehliadka historického centra
18:30 - 19:30 večera
spoločný večerný/duchovný program

pondelok 8.5.2017
7:30 - 8:30 raňajky
9:00 odchod do Wadowic
10:00 - 11:00 sv. omša v kostole vo Wadowiciach
11:00 - prehliadka rodného domu a múzea Jána Pavla II
odchod domov

Doprava
Zabezpečené sú 3 autobusy pre 3 rôzne trasy.
Toto je návrh vhodných nástupných miest.
V zátvorke sú uvedené mestá, ktoré musia prísť do nástupného mesta.
Možné úpravy podľa obsadenia autobusov.

1. trasa (440 km, teoretická doba jazdy 5:30 + 1h nástupy)
Skalica 02:30 (Myjava) - Trnava (Bratislava, Galanta) - Piešťany - Trenčín (Ilava) - Považská Bystrica (Púchov) - Žilina (Martin) - Krakov
2. trasa (340 km, 4:30 )
Nitra 03:30 (Nové Zámky, Komárno, Levice) - Zvolen (Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Handlová, Rimavská Sobota, Lučenec) - Banská Bystrica (Brezno) - Dolný Kubín - Krakov
3. trasa (350 km, 4:50 )
Humenné 03:00 - Michalovce (Trebišov, Kráľovský Chlmec) - Košice (Rožňava) - Prešov - Poprad (Revúca, Krompachy, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš) - Krakov
 

Pozn.

mestá bez zátvorky sú na trase autobusu;

mestá v zátvorkách – účastníci z týchto miest by sa mali sami presunúť k niektorému z miest nástupu, kde im je to najvýhodnejšie.


Cena: 65€

doprava (20-25€),

2x raňajky, 2x večera, 2x ubytovanie (2,3,4 lôžkové izby) a vstup do múzea (40€)

Cestovné poistenie – každý individuálne

 

Nahlasovanie:

e-mailom: info@9mesiacovzazivot.sk

telefonicky: 0903 549 706

 

Uviesť:

meno a priezvisko,

bydlisko,

telefón,

ku ktorému mestu modlitieb patríte,

v ktorom meste plánujete nástup do autobusu.

Služba lektorov

           
  Udavské   Veľopolie  
Pondelok     Renáta Marková ml.
Utorok Ingrid Terkošová  
Streda   Klára Trešňáková
Štvrtok Jana Štofčíková  
Piatok Jana Čurilová  
Sobota    
Nedeľa Monika Stebilová a Ľuboslava Šalátová Zuzana Tokarová a Katarína Čabalová

 

Pozvánka

Povzbudenie pre aktivity za život v našom meste a dekánate. Ďakujem!