Program sv. omší

 

Deň UDAVSKÉ VEĽOPOLIE
 
Pondelok    1830
 
Utorok 1830  
                 
Streda    
Prikázaný sviatok - Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Štvrtok 1900 1730
 
Piatok 800  
Panny Márie v sobotu, spomienka
Sobota 900  
13. nedeľa v Cezročnom období
Nedeľa

900

1030

Ján Mária Vianney - kázne:       Liturgické čítanie na dnešný deň

 

Článok

Služba lektorov

           
  Udavské   Veľopolie  
Pondelok   Laura Marková
Utorok Danka Čurillová  
Streda    
Štvrtok Lucia Gajdošová a Katarína Hajduková

Lucia a Miroslava Tovarňaková

Piatok Jozef Frenák  
Sobota Mária Feriková  
Nedeľa Mária Nergešová a Bernard  Behún Štefan Paško a Daša Čurillová

 

Pozvánka

Povzbudenie pre aktivity za život v našom meste a dekánate. Ďakujem!

9 mesiacov za život, modlitby pred nemocnicou v Humennom
2017
Farnosť, filiálka Deň Dátum Čas
Udavské pondelok 15.5.2017 10:00
Udavské pondelok 26.6.2017 10:00
Udavské pondelok 31.7.2017 10:00
Udavské pondelok 4.9.2017 10:00
Udavské pondelok 9.10.2017 10:00
Udavské pondelok 13.11.2017 10:00
Udavské pondelok 18.12.2017 10:00
Humenné, Všetkých svätých, svätá omša za počaté deti štvrtok 28.12.2017 12:00

Pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla pripravujeme v Košiciach krátku duchovnú obnovu pre pro-life aktivistov, sympatizantov, formátorov, zdravotníkov, verejne činných ľudí, dobrovoľníkov...

Miesto konania: Uršulínsky kostol v Košiciach

Dátum: 29. jún 2017 (štvrtok)

Čas: 17:00 - 20:00

Program: 

17:00 sv. omša 

17:45 prestávka

18:00 téma: Sila a slabosť v našej službe

18:20 stíšenie (možnosť spovede)

18:50 zdieľanie

19:30 adorácia

19:50 záver, občerstvenie
-------------------------

Pozývame všetkých unavených...

Ježiš hovorí: 
"Poďte ku mne všetci, 
čo sa namáhate a ste preťažení 
a ja vás posilním."

o. Dušan Škurla