Profil


Celý profil
Boh je tak veľký, že je hodno hľadať ho po celý život/Terézia z Avily/

Mária-Irma patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Eva Vráblová
Kikušmarsell Jurigovie
Štefan Hrbček
S. Františka Čačková OSF
Michaela Jana Rolčeková
Miloslav Peniaštek
Samuel Brečka

Wall - najnovšie

Pre pridanie príspevku musíš byť prihlásený a schválený ako priateľ.