« Späť

Podporte Lomničku hlasovaním za reštauráciu kríža od Majstra Pavla

Podporte Lomničku hlasovaním za reštauráciu kríža od Majstra Pavla

Od Nadácie VÚB dostane jeden z projektov podporu na reštaurovanie. S vašou pomocou to môže byť Lomnička.

Hlasovanie bude prebiehať od 15. do 28. februára 2017 na www.nadaciavub.sk/poklady.

Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe.

Jedná sa o sumu do 30.000 € – bude závisieť od náročnosti reštaurovania víťazného diela. Od majiteľa/správcu víťazného objektu nepožadujeme žiadne spolufinancovanie (ak suma neprekročí uvedený limit).

Prosíme vás o vaše hlasy pre Lomničku - farský kostol (Socha Ukrižovaného od Majstra Pavla).

Vďaka!

......................................................................................................................

Lomnička

UKRIŽOVANIE - okolo r.1520 v kostole sv. Kataríny z Alexandrie. Kostol bol pôvodne románsky neskôr gotický. Zachoval sa románsky aj gotický portál.

Tento kríž je pôvodne z víťazného oblúka, kde bola umiestnená kalvária, ale počas záplav v 19.st. spadol strop a poškodil interiér. Kostol bol prestavaný a stratil gotický ráz. Kríž bol osadený do barokového oltára. Do r.1972 sa v kostole nachádzali aj vzácne gotické sochy. Najvzácnejšia bola krásna soška Lomnickej Madony. Pochádza približne z r.1400 a patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky Slovenska. V kostole je jej kopija. Originál je uložený v SNG v Bratislave. Kostol je pekne zrekonštruovaný.

V Lomničke žili pôvodne spišskí Nemci, ktorí boli po r.1945 odsunutí. Miesto nich sa sem postupne nasťahovali rómovia. Teraz je to čisto rómska obec a už aj krátky pobyt v nej môže byť veľkým dobrodružstvom.

Sedem rokov prežila v Lomničke aj spisovateľka Terézia Vansová, ktorej manžel tu pôsobil ako evanjelický farár. Dodnes sa na Slovensku koná literárna súťaž "Vansovej Lomnička."

(prevzaté z http://www.pokladyslovenska.sk/index.php/ine-kategorie/155-diela-majstra-pavla-na-spii)

 

Komentáre