Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému

Vatikán 22. mája – Len Duch Svätý nás učí povedať: „Ježiš je Pán“, uviedol vo svojej homílii pápež František pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. Svätý Otec podčiarkol, že musíme otvoriť srdce na počúvanie Ducha Svätého, a takto budeme môcť vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi. „Buďte spokojní, nenechám vás ako siroty“, pošlem vám „obhajcu“, Ducha Svätého, aby sa vás zastával pred...
Čítaj ďalej o Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému »

Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža

Vatikán 16. mája – Skutočný pokoj nemôžeme vyrobiť sami, je to dar Ducha Svätého. Toto je hlavná myšlienka homílie, ktorú dnes ráno predniesol pápež František v Dome sv. Marty. Svätý Otec tiež podčiarkol, že „pokoj bez kríža nie je Kristov pokoj“ a pripomenul, že len Pán nám môže darovať pokoj v súžení. Pri svojej homílii pápež František vychádzal z dnešného evanjelia (Jn 14,27-31a), v...
Čítaj ďalej o Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža »

Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

Vatikán/Fatima 13. mája – Pápež František dnes zavŕšil svoju púť do  miesta mariánskych zjavení vo Fatime kanonizáciou dvoch súrodencov Františka a Hyacinty Martových za účasti pol milióna veriacich. Okrem toho Svätý Otec osobitne požehnal chorých a stretol sa pri obede s portugalskými biskupmi. Svätý Otec sa v skorých ranných hodinách v priestoroch Domu Našej Panej z Karmelu stretol...
Čítaj ďalej o Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime »

Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku

Vatikán/Portugalsko 13. mája – Prinášame v plnom znení homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol počas svätej omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime. „Na nebi sa ukázalo znamenie... žena odetá slnkom“, potvrdzuje vizionár z Patmosu v Knihe Zjavenia (12,1) a zaznamenáva tiež, že sa chystala porodiť syna. Potom v evanjeliu sme počuli Ježiša...
Čítaj ďalej o Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku »

Generálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje

Vatikán 10. mája – Nech nás Mária, „Matka nádeje“, učí hľadieť vpred aj v najhustejšej tme, keď sa zdá všetko nezmyselné. Tak znela jedna z hlavným myšlienok katechézy o nádeji pápeža Františka, ktorú dnes predniesol počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Medzi veriacimi boli aj slovenskí pútnici z farnosti Klátová Nová Ves. Pred katechézou zaznel úryvok z Evanjelia podľa Jána:...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje »

Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu

Vatikán 27. apríla – Byť kresťanmi nie je sociálnym statusom, ale znamená to byť svedkami poslušnosti Bohu tak ako Ježiš. Takto dokážeme znášať prenasledovania vďaka milosti Ducha, o ktorú však treba prosiť. Toto je hlavná myšlienka z rannej kázne, ktorú pápež František predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty. «Boha treba viac poslúchať ako ľudí» odpovedal Peter, ktorého spolu s...
Čítaj ďalej o Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu »

V Bazilike sv. Bartolomeja si pápež František uctil mučeníkov dneška

Rím 22. apríla – Pápež František dnes vo večerných hodinách navštívil Baziliku sv. Bartolomeja, ktorá je od roku 1999 na základe priania Jána Pavla II. miestom pamiatky „novodobých mučeníkov“. Baziliku, ktorá sa nachádza na Tiberskom ostrove v Ríme spravuje Komunita sv. Egídia. Svätý Otec na tomto mieste predsedal liturgii slova s modlitbami vyjadrujúcimi duchovné odkazy svedkov viery od...
Čítaj ďalej o V Bazilike sv. Bartolomeja si pápež František uctil mučeníkov dneška »

Ranná homília pápeža Františka: Sme tými hviezdami, ktoré videl Abrahám

Vatikán 6. apríla – Boh je vždy verný svojej zmluve: bol verný Abrahámovi a bol verný prísľubu spásy vo svojom Synovi Ježišovi. Týmito slovami sa prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty, kde dnes ráno slúžil liturgiu. Prítomných povzbudil, aby sa zastavili na desať minúť a uvažovali nad svojim príbehom a aby tak aj v skúškach objavili krásu Božej lásky. Ústrednou témou homílie...
Čítaj ďalej o Ranná homília pápeža Františka: Sme tými hviezdami, ktoré videl Abrahám »

Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy

Vatikán 9. apríla – Dnešné slávenie Kvetnej nedele, ktorému na vatikánskom námestí predsedal Svätý Otec František, bolo spojené s 32. svetovým dňom mládeže, ktorého motto znie „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Okrem 50-tisíc prítomných pápež František pozdravil aj všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia dnešný diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi. Mladí z...
Čítaj ďalej o Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy »

Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu

Vatikán 4. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov. Na stretnutí sa zúčastnil aj kard. Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré konferenciu zorganizovalo. Prítomní boli viaceri kardináli a biskupi. Svätý Otec sa na úvod...
Čítaj ďalej o Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu »

Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji

Vatikán  29. marca – Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o nádeji, pričom ukázal Abraháma nielen ako otca vo viere, ale aj ako otca v nádeji. Kresťan, ktorý otvorí svoje srdce Bohu, má istotu v nádeji, že Boh ho vzkriesi zo smrti do života. Nikdy sa nestane, že by Boh nesplnil svoje slovo, pripomenul pápež František. Na Námestí sv. Petra bola dnes...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji »

Vyšlo posolstvo Svätého Otca mladým k diecéznemu SDM 2017

Vatikán 21. marca – Svätý Otec František napísal posolstvo mladým k blížiacemu sa 32. svetovému dňu mládeže (SDM), ktorý sa bude sláviť na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 na úrovni diecéz. Jeho text dnes publikovalo vatikánske tlačové stredisko spolu s krátkym videom Svätého Otca. Motto tohtoročného SDM je zároveň aj titulom pápežovho posolstva: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk...
Čítaj ďalej o Vyšlo posolstvo Svätého Otca mladým k diecéznemu SDM 2017 »

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky

Vatikán 15. marca – Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec pri úvodnom pozdrave pútnikov osobitne pristavil pri skupinke veriacich z Číny. Na Námestí sv. Petra boli prítomní aj pútnici zo Slovenska. V katechéze pápež František pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné jadro kresťanstva, ktorým je povolanie k láske. Keďže radostná nádej kresťana...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky »

Svätý Otec sa vrátil z duchovných cvičení, stretne sa s rímskymi dekanmi

Vatikán 10. marca – Dnes doobeda v Aricci pri Ríme Svätý Otec a členovia Rímskej kúrie ukončili duchovné cvičenia, ktoré spoločne prežívali od nedele 5. marca. Tak ako po iné dni začali svoj program svätou omšou o 7.30, ktorú dnes pápež František obetoval za Sýriu. Taktiež sa rozhodol poslať na pomoc chudobným v Aleppe sumu 100-tisíc eur, v ktorej je zahrnutý aj príspevok od členov Rímskej...
Čítaj ďalej o Svätý Otec sa vrátil z duchovných cvičení, stretne sa s rímskymi dekanmi »

Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie

Vatikán 6. marca – Pápež František spolu s kardinálmi a ďalšími členmi Rímskej kúrie má za sebou prvý deň duchovných cvičení v Exercičnom dome Božského Majstra v Arricii, neďaleko Ríma. Na päť dní vstúpilo do ticha celkovo 72 exercitantov. Každé ráno o 7.30 spoločne slávia svätú omšu, dopoludnia a popoludní majú uvedenie do meditácií a večer sa spoločne modlia vešpery a adorujú pred...
Čítaj ďalej o Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie »

Ranná homília pápeža Františka: Pravý pôst znamená pomôcť blížnemu

Vatikán 3. marca – Pravý pôst znamená pomáhať blížnemu, falošný mieša nábožnosť s nečestnými obchodmi a hľadaním svetskej slávy, uviedol vo svojej dnešnej homílii pápež František, ktorý ráno slávil omšu v Dome sv. Marty.  Ústrednou témou dnešných liturgických čítaní je práve pôst, teda „pokánie, ktoré sme pozvaní v tomto Pôstnom období robiť“, aby sme sa priblížili k Pánovi, vysvetlil...
Čítaj ďalej o Ranná homília pápeža Františka: Pravý pôst znamená pomôcť blížnemu »

Pápež František kňazom: Naša viera rastie cez stretnutia s Pánom

Vatikán 3. marca - Prinášame ďalšie myšlienky Svätého Otca zo stretnutia s kňazmi Rímskej diecézy pri pôstnej duchovnej obnove 2. marca 2017 v Lateránskej bazilike na tému „Rast viery v živote kňaza“. Svätý Otec vysvetlil, že celá jeho exhortácia Evangelii gaudium – Radosť evanjelia je koncipovaná v perspektíve kresťanského rastu: „Ak si znova pozorne prečítate Evangelii gaudium – ktoré...
Čítaj ďalej o Pápež František kňazom: Naša viera rastie cez stretnutia s Pánom »

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame

Vatikán 26. februára – Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom dnes prišlo na Námestie sv. Petra 30-tisíc veriacich. Svätý Otec v katechéze pripomenul naliehavú evanjeliovú výzvu spoliehať sa na Boha a nie na bohatstvo. Kresťan musí svoje rozhodnutie pre Boha a proti mamone urobiť s jednoznačnosťou a neustále ho obnovovať, zdôraznil pápež František. Plné znenie príhovoru Svätého...
Čítaj ďalej o Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame »

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení

Vatikán 22. februára – Pravidelná stredajšia generálna audiencia Svätého Otca Františka sa už konala opäť na Námestí sv. Petra po zimnom období, keď bývala v Aule Pavla VI. Svätý Otec v katechéze opäť pokračoval v cykle o nádeji, pričom tentoraz dal nádej do súvisu so vzťahom človeka k prírode. Vychádzal pri tom zo slov sv. Pavla, že celé stvorenie túžobne vzdychá a v nádeji očakáva...
Čítaj ďalej o Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení »

Ranná homília pápeža Františka: Každá vojna sa začína najskôr v srdci

Vatikán 16. februára – Vojna sa začína v srdci človeka, práve preto sme všetci zodpovední za starostlivosť o mier. Tak znela hlavná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno slúžil omšu v Dome sv. Marty. Svätý Otec poukázal na utrpenie mnohých národov, ktoré ničia vojny živené mocnými a obchodníkmi so zbraňami. Zaspomínal si tiež na to, keď sa ako malý chlapec dozvedel o konci...
Čítaj ďalej o Ranná homília pápeža Františka: Každá vojna sa začína najskôr v srdci »

Homília pápeža Františka: Svätí Cyril a Metod skutoční Boží vyslanci

Vatikán 14. februára - Odvaha, modlitba a pokora: toto sú črty, ktoré charakterizujú veľkých heraldov, poslov, ktorí pomáhali rásť Cirkvi vo svete, ktorí sa zapojili do jej misionárskeho poslania. Pápež František o tom dnes hovoril počas rannej svätej omše v dome svätej Marty inšpirujúc sa dnešným Božím slovom a príkladom sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy, ktorých sviatok sa v...
Čítaj ďalej o Homília pápeža Františka: Svätí Cyril a Metod skutoční Boží vyslanci »

Titulárna slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme

Rím 13. februára – Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi predsedal v nedeľu 12. februára titulárnej slávnosti Kaplnky sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia v Ríme za bohatej účasti slovenskej komunity vo Večnom meste. V úvode slávnosti, ktorá sa začala o 16.30 rektor kolégia Pavol Zvara osobitne pozdravil medzi čestnými hosťami kardinála Jozefa...
Čítaj ďalej o Titulárna slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme »

Nedeľná katechéza pápeža Františka: Kto druhému nadáva, v srdci ho zabíja

Vatikán 12. februára – V dnešnú 6. nedeľu liturgického obdobia „cez rok“ sa Svätý Otec František na poludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca v katechéze, ktorej témou bol Ježišov výklad prikázaní týkajúcich sa vraždy, cudzoložstva a prísahy v Reči na hore z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia. Plné znenie katechézy Svätého Otca „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešná...
Čítaj ďalej o Nedeľná katechéza pápeža Františka: Kto druhému nadáva, v srdci ho zabíja »

Ranná homília pápeža: V pokušení neveďme s diablom dialóg, treba sa modliť

Vatikán 10. februára – V slabosti pokušení, ktoré máme všetci, nám Ježišova milosť pomáha, aby sme sa neskryli pred Pánom, ale prosili ho o jeho odpustenie, opäť sa zdvihli a kráčali ďalej. Tak znie odporúčanie pápeža Františka, ktorý vo svojej dnešnej rannej homílii uvažoval nad tým, ako diabol pokúšal Adama a Evu a tiež aj Ježiša. Svätý Otec zároveň zdôraznil, že s diablom sa nevedie...
Čítaj ďalej o Ranná homília pápeža: V pokušení neveďme s diablom dialóg, treba sa modliť »

Pápež podnikateľom z Fokoláre: Ekonomika spoločenstva prekoná skartovanie ľudí

Vatikán 4. februára - Svätý Otec dnes prijal v Aule Pavla VI. vo Vatikáne vyše tisícku podnikateľov, účastníkov stretnutia o tzv. „ekonomike spoločenstva“, ktoré organizuje hnutie Fokoláre. Medzi účastníkmi zo 49 krajín bolo zastúpené aj Slovensko. Stretnutie s 25-ročnou históriou sa koná v dňoch 1. – 5. februára v Castel Gandolfe. Projekt sa zrodil z podnetu zakladateľky hnutia Chiary...
Čítaj ďalej o Pápež podnikateľom z Fokoláre: Ekonomika spoločenstva prekoná skartovanie ľudí »
Ukazujem 1 - 25 z 313 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 13