Farské oznamy

Tretia pôstna nedeľa – 24. marca 2019

 1. Dnes popoludní o 14. h. krížová cesta na tému „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť“.

 2. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána.
  Sv. omše:
  Brvnište – 17:00 h.,
  Papradno – 18:30 h.

 3. Vo štvrtok sv. omša nebude.

 4. Pomazanie chorých udelíme chorým a starším pri sv. omšiach:
  v Brvništi – v sobotu 30. marca o 15. hod.,
  ♦ v Papradne – v sobotu 6. apríla o 15. hod.

 5. Aj tento rok bude prebiehať celosvetová pôstna aktivita 24 hodín pre Pána, v dňoch pred 4. pôstnou nedeľou:
  od piatka 29. marca do soboty 30. marca. Téma na tento rok: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (Jn 8,11).
  V našej farnosti sa pokúsime podobne ako minulý rok zaplniť celý 24-hodinový čas, striedavo v oboch kostoloch. Začneme v piatok o 15. h. modlitbou pred krížom pri farskom kostole, skončíme v sobotu o 15. h. v Brvništi svätou omšou s pomazaním chorých. Bude príležitosť k svätej spovedi alebo duchovnému rozhovoru s kňazom; budeme venovať čas spoločnej modlitbe, poklone krížu, osobnej adorácii a čítaniu Svätého písma. Program je na nástenke; tabuľka na stolíku vzadu – môžete sa zapísať na adoráciu alebo čítanie.
  Aj tých, ktorí nemôžu prísť do kostola, vyzývam, aby venovali nejaký čas modlitbe a čítaniu Svätého písma.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
24. 3.

 

Tretia pôstna nedeľa

Krížová cesta:  14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

/

† Helena a Ján Holienčík

Pondelok

Zvestovanie Pána
Slávnosť

17:00 Brv  

18:30  

/

/

Utorok

Utorok po 3. pôstnej nedeli

17:00 Brv  

† Helena Janáčková (1. výr.)

Streda

Streda po 3. pôstnej nedeli

  6:10

† Marek a Anna, Terézia a František

Štvrtok

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

––

 

Piatok

 

Piatok po 3. pôstnej nedeli

24 hodín pre Pána

17:00 

† Kamila Žiačková

Sobota

Sobota po 2. pôstnej nedeli

24 hodín pre Pána

  7:30

15:00 Brv *

† Uršula a Ondrej Hrnčík

za chorých

Nedeľa
31. 3.

 

Štvrtá pôstna nedeľa

Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

/

† Ján Grbál (10. výr.)

* pri sv. omši sa udeľuje sviatosť pomazania chorých

Mesiac marec: litánie k sv. Jozefovi – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

0
0