Blogs

« Zurück

Liturgický poriadok

  

  PONDELOK

28.05.

   

                                Prep.Nikita                      

Š 17.30

 

+  Mária, Anna     

           (d.M.Rokonalova)

 

UTOROK

29.05.

 

Prep.Teodózia

B 15.45

 

 

Š 17.30

+  Ján, Martin,...        

           (r.Garanova)

      

+  Helena Saloňová    

           (r.Bobuľska 4)

 

STREDA

30.05.

Prep.Izák 

Š 17.30    

* Mária, Ján s rod., ...    

           (d.M.Koršňaková 128)

ŠTVRTOK

31.05.

Poklona Najsv.Eucharistii

/odporúč.sviatok/

 

 

 

H 15.30

 

Š 17.00

 

B 18.30

 

 

+  Štefan s panych.         

           (r.Harčarikova)

 * obyvatelia obce Šambron   

          (bohuznámy)     

* Anna, Helena,...    

          * Mária, Ján s rod., ...    

           (d.M.Koršňaková 128)

 

PIATOK

01.06.

Sv.muč.Justín

1.piatok mesiaca jún

Š 08.30

Š 17.30

= spoveď chorých /zdola –hore/      

+  Ján Žemba s panych.       

           /výročná/

SOBOTA

02.06.

Sv.Nikefor

Š 08.00

 

+  Anna Jarinčíková       

          (r.Kopčakova 136)

 

NEDEĽA

03.06.

II.po 50-ici 

 

H 08.00

 

B 09.15

 

Š 10.30

* Jozef        (r.Prihodova)

 

* Peter, Júlia, Sebastián

                   (r.Sekerákova) 

* veriaci farnosti  (csl.)

 

 

Žiadosti o členstvo

Es wurde keine Anfragen wurden gefunden.
Benutzer  
Es wurde keine Anfragen wurden gefunden.
Zeige 0 Ergebnisse.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Mitglieder

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Einladung