« Back

Skutočné bojisko

Skutočné bojisko

Prečo nevyrazíme do ulíc a ako kresťania už KONEČNE niečo nespravíme?

 

Články v novinách, mnoho likov na facebooku, reportáže v televíziách a rádiách. Na prvý pohľad sa zdá, že presne o to ide. Nech je o nás všade počuť, nech všetci o nás hovoria. Nech nás chvália a píšu maily, akú dobrú prácu robíme. Je to o silných rečiach, o odvážnych výrokoch na účet politikov? Áno, chceme bojovať za Slovensko a chceme, aby bojovalo čo najviac ľudí. Občas sa necháme zviesť myšlienkou, že ten boj sa odohráva na generálnej prokuratúre či u p. Harabina na Najvyššom súde. Dokonca niekto na facebookovej stránke 40 dní teraz vyzýval na modlitebné occupy (pozn. hnutie Occupy – „Okupujte“ demonštratívnym spôsobom protestuje proti nespravodlivosti a vyzýva na zmenu pomerov, kde vládnu bohatí a chudobní sú v ich područí). Na sklamanie mnohých, akcie-chtivých, je náš front niekde úplne inde. Začína v našej modlitbe, v komôrke, kde sa podľa Ježišových slov máme zavrieť a byť s Otcom.

Sme modliaci sa kresťania? Apoštol Jakub hovorí, že modlitba spravodlivého mnoho zmôže. Kde sú výsledky našich modlitieb? Nevystupujem v pozícii kazateľa. Píšem preto, lebo sám bojujem denne o modlitbu a často v tomto boji prehrávam. Čo chceme okupovať? Na koho chceme nadávať a koho súdiť či kritizovať? P. Trnkovi či p. Dzurindovi ideme vyberať smietku z oka a samy opomíname brvno, ktoré leží v našich očiach. Ešte stále nechápeme, že naše modlitby nebudú účinné, ak my neodpustíme a nevydáme sa po ceste spravodlivosti? Dokedy si budeme myslieť, že Boh strpí našu vlastnú nespravodlivosť a zároveň bude reagovať na nespravodlivosť, na ktorú tak usilovne ukazujeme našimi prstami?

Modlitba je mocný nástroj a sme povolaní využívať ho aj pre dobro tejto krajiny. Jej účinok sa však má v prvom rade prejaviť na nás samých. Pri rezervovaní termínov a nadšenia z modlitieb za Slovensko nezabúdajme na front, ktorý je v našej komôrke. Písmo nám sľubuje úžasné veci, ak sa nám ho podarí vyhrať:

Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.

Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: "Hľa, tu som!" Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné

a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie.

A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. (Iz 58)

Toto si prajem pre Slovensko, pre každého človeka, ktorý tu žije.

Comments
sign-in-to-add-comment
Andrej Rusňák
3. V troch zvažovaných stranách žiaden líder neodpovedal na otázku o ochrane života a manželstva. Figeľ (KDH) si vyberal otázky, na ktoré odpovedal, pričom nebol schopný odmietnuť klonovanie, výskum na embryách, či adopciu detí homosexuálom, ktoré na Slovensku nie sú ani dovolené! Lídri týchto troch strán nemajú jasný postoj za zákaz potratov, sú za súčasný potratový zákon. Iba Matovič (OĽaNO) však otvorene v médiach odmieta homosexuálne partnerstvá, čo nie je prípad Figeľa ani Dzurindu (SDKÚ). Figeľ ako komisár EÚ tlačil na Slovensko, aby podpísalo Lisabonskú zmluvu, ktorej súčasťou je Charta základných práv EÚ, záväzná medzinárodná zmluva, ktorá garantuje homosexuálom právo na manželstvo a adopciu
.O. Box 1
054 01 Levoča
069 208 6292
www.pravonazivot.sk
info@pravonazivot.sk .
Posted on 3/9/12 2:10 PM.