« Back

Na horúcu tému s chladnúcimi emóciami

Na horúcu tému s chladnúcimi emóciami

Celý deň bojujem s myšlienkou, či zavesiť tieto riadky na blog, alebo nie.... Niektorí vravia: "Zaves" iní "Prestaň, nehas čo ťa navonok nepáli..." Nuž a ja riešim už niekoľko hodinovú dilemu.... O pálení, či nepálení.... a možno o "napálení" a najmä o tom, že by som chcela ako človek poznať odpoveď na celkom prozaickú otázku: "Aký je dôvod?" A tak sa v prvé minúty nového dňa delím o to, čo mi brnklo do nosa.... Posúďte sami

 

Aj vy bojujete vo svojom srdci? Pýtate sa prečo a cítite svoju bezmocnosť voči odvolaniu niekoho, kto bol otcom, bratom, človekom, ktorý – podľa môjho osobného názoru a postrehu – hovoril pravdu a snažil sa byť rázny i pokorný? Priznávam... Bojujem s tým, či vôbec mám niečo písať, aby som, ako sa to povie „nekydala do svojho vlastného válova“, alebo lepšie povedané: nenadávala na cirkev, a do tretice presnejšie, aby som si pripomenula, že v cirkvi je kúkoľ a obilie... A že Boh necháva oboje rásť....  A do štvorice, že sme iba ľudia... a každý z nás si v sebe nosí batoh svojej pravdy...

 

A predsa, rozhodla som sa písať. Vyprovokovali ma....

Práve som sa vrátila od lekára. A ľudia okolo mňa sa pýtali: „Prečo?“ „Veď....“ a hovorili o veciach, ktoré sa vďaka otcovi biskupovi Róbertovi pohli dopredu /zaujímavé, nie je to biskup tejto diecézy, ale o jeho činnosti... o ľuďoch, ktorí sa s ním stretávajú a svedčia o jeho charaktere, sa reči šíria veľmi rýchlo a sú pozitívne./

Nevedela som ich potešiť, povzbudiť, ale spomenula som si  na biblický príbeh o Tabite, alebo ak chcete o Dorkas. Bola to Ježišova učeníčka, ktorá vynikala dobrými skutkami a almužnami. A predsa do jej života vstúpila choroba a smrť. Už nemohla nič urobiť. Nemohla sa brániť.... Nemohla vstať a ísť si to vydiskutovať s Ježišom...

A vtedy na rad prišli ľudia, ktorým pomohla. Dopočuli sa, že niekde neďaleko je Boží muž – Peter a že uzdravil muža, ktorý sa osem rokov ani len nepohol.

Hneď poňho poslali. Nepísali mu listy, neopisovali mu situáciu... Ale prosili ho, aby prišiel... A Peter /ten, ktorého si Ježiš vybral za pápeža/ si zbalil veci a šiel na miesto....

Šiel a videl. Mŕtvu Tabitu. Bez pohnutia. Bez schopnosti sa brániť.... Ale nielen ju... Boli tam vdovy, ktoré ona – žena, na ktorú zaútočila smrť a tma – držali v rukách symboly ovocia života. Plakali a ukazovali  sukne a šaty, to čo im darovala Tabita z lásky, kým bola medzi nimi.

Keď to videl Peter, tak všetkých poslal von, kľakol si a modlil sa. A potom tej zničenej mŕtvej žene povedal: „Tabita, vstaň!“ A ona ožila... a myslím, že konala dobré dielo naďalej....

... Pýtam sa, čo je našou úlohou v týchto dňoch? Kto pozná otca arcibiskupa, ten vie.... Zastávajú sa ho ľudia, ktorí sú autoritami nášho národa. A predsa do jeho života vstúpila istým spôsobom „smrť“. Je paralyzovaný a sám sa nemôže brániť....

Jediné, čo môže, je stáť pred Pánom Ježišom. Trpieť spolu s ním. Pýtať sa, za čo bol odvolaný...

A tak sme tu my. Jeho „spoluveriaci“ aby sme ho podporili. Aby sme Bohu rozprávali o jeho dobrých skutkoch, rovnako ako rozprávali vdovy Petrovi o skutkoch, ktoré pre ne z lásky spravila Tabita.

Volajme na Ducha Svätého, aby vlial nové svetlo do tejto situácie. Prosme ho, aby odhalil pravdu... a nedovolil, aby sa takýmto počínaním pohoršilo veľa ľudí... aj tých veriacich, či maličkých....

Možno sa stane zázrak a do tejto situácie sa vleje nové svetlo. Možno sa „hlásaná pravda“ očistí, a to čo sa teraz nazýva nečistým, bude zrazu sväté.... Možno....

Nepoznáme súvislosti. Vidíme iba paralyzovaného kňaza, ktorý sa nemôže brániť.... No nad ním je niekto väčší a potom ten najväčší....

V týchto dňoch budem stáť pred Pánom a hovoriť mu o ľuďoch, ktorí sa podelili s dobrom, ktoré im bolo sprostredkované skrze odvolaného arcibiskupa... A budem sa modliť za to, aby nás oslobodila Pravda.... nech je hocaká krutá.... ale nech je medzi nami.... 

Comments
sign-in-to-add-comment
Sr.Damiána, myslím, že Pán neostane otočený chrbtom k svojmu služobníkovi a jeho rehoľa by sa k nemu tiež nemala zachovať macošsky, ale dať mu šancu inej služby, hoci je toto rana ....pripájam sa k modlitbám.
Posted on 7/3/12 6:16 AM.
... a verme, že nám bude umožnené a že nájdeme formu, ako o rok povedať Petrovi o dobrých skutkoch Otca arcibiskupa...
Posted on 7/3/12 6:29 AM.
"A budeme sa modliť za to, aby nás oslobodila Pravda.... nech je hocaká krutá.... ale nech je medzi nami.... "
Posted on 7/3/12 6:44 AM.
Iz 54,17 Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Posted on 7/3/12 9:01 AM in reply to Stanislav Košč.
Stále je ťažké nebrať vec do svojich rúk, ale vkladať ju o to viac a s dôverou do tých najistejších a najlepších rúk- tých Božích. Nech by vec bola akákoľvek zlá a komplikovaná "Nebudem sa báť zlého, lebo TY si so mnou !"
Posted on 7/3/12 1:20 PM.
Dôverujem Bohu, že sa táto vec dobre vyrieši, na slávu Božiu a na spásu ľudí. Veď :
"Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať." ( 1 Kor 10,13 )
Dôverujme Bohu.
Posted on 7/4/12 5:45 PM.
Chcem poďakovať za článok aj za komentáre.
Je skutočne ťažké sa orientovať v tejto situácii v rôznych názoroch,ako veriaci chcem podľa najlepšieho svedomia konať ako veriaci a člen Katolíckej Cirkvi a to je práve najťažšie,lebo sa jedná o problém v jej strede.
Dôverujme Bohu.
Nie ako ja,ale ako Ty chceš Pane...
Posted on 7/5/12 8:39 AM in reply to Miroslav Priecel.