« Back

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE

"Otče, prečo Ježiš povedal Márii Magdaléne: Nedotýkaj sa ma?" - Aby žila z viery. "Prečo? Nemala vieru?" - Áno. Bola však v začiatkoch. Pamätáš si, keď povedala: Pane, keby si bol tu, môj brat by nebol zomrel. Ako keby na diaľku ho nemohol uzdraviť. Avšak, počujme stotníka, čo hovorí: Pane, nechoď do môjho domu. Neznepokojuj sa! Povedz však iba slovo a môj sluha uzdravie. To je viera!

https://e-serafin.pl/moje-zycie-w-bliskosci-ojca-pio-tajemny-dziennik,3,6806,3513

 

"Túžite niekedy po nehe vašej mamy?"

- A ty. Vari niesi sestra a matka, lebo plníš vôľu Boha?

"Cítim sa byť nahnitým ovocím."

- Pokorme sa. Snažme sa však konať lepšie. Pokora nás priťahuje k Bohu. Dôvera nás dvíha k nemu.

"Ale, prečo tak veľa pokušení?"

- Lebo si milá Bohu. Čo si počnem s deťmi, ktoré neboli skúšané?! Vedz, že dobro má protivníkov.

"Mohla by som byť šťastná, keď vidím, ako ma Boh veľmi miluje. Avšak, je tu tŕň, spomienka, že som urazila Ježiša."

- To ťa robí jemu drahšou, lebo mu ponúkaš srdce skrúšené a pokorené.

"Keď bozkávam ukrižovaného, zlý mi našepkáva škaredé veci."

- Napomínanie nepriateľmi je pre nás chválou. Chvály odmietame.

"Veľmi sa bojím smrti."

- Dôveruj a odovzdaj sa! Láska vyháňa strach.

"Kto bude sprevádzať moju dušu do raja? Ja nepoznám cestu!"

- Anjel.

"Otče, prečo Ježiš povedal Márii Magdaléne: Nedotýkaj sa ma?"

- Aby žila z viery.

"Prečo? Nemala vieru?"

- Áno. Bola však v začiatkoch. Pamätáš si, keď povedala: Pane, keby si bol tu, môj brat by nebol zomrel.

Ako keby na diaľku ho nemohol uzdraviť.

Avšak, počujme stotníka, čo hovorí: Pane, nechoď do môjho domu. Neznepokojuj sa! Povedz však iba slovo a môj sluha uzdravie. To je viera!