« Back

Preto Vás, deti moje, pozývam investovať Váš život pre večnosť!

Preto Vás, deti moje, pozývam investovať Váš život pre večnosť!

"Nedovoľte, aby Vám Satan ukradol pokoj a, aby ničil všetko to, čo stretne na Vašej ceste a, aby Vás presviedčal o tom, že nieste schopní žiť totálnu lásku! Nenechajte sa ním zviesť tak, žeby ste sa oddali znechuteniu a smútku!"

Máriini Pútnici - I pellegrini di Maria

02/12/17 Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi.

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám darovala celé moje srdce Matky. Iba Matka môže pochopiť všetku tú Vašu zmätenosť; a ja som medzi Vami, aby som Vám pomohla.

Deti moje, otvorte Vaše srdce, aby ste mohli vysloviť to Áno; iba tak môžte pochopiť Lásku môjho Syna.

Aj ja som bola ako Vy; a On zhliadol na Mňa, a nevidela som už viac pozemské veci, ale som zazrela Veľké Svetlo.

Dnes, Môj Syn, ma posiela medzi Vás, ako Matku; a ja, ako Matka, chcem, aby ste pochopili Plán, ktorý má Boh pre každého z Vás.

Je potrebné zmeniť život, je potrebné počúvať cesty, ktoré On vyznačuje pre každého z Vás; aby ste sa stali pravými apoštolmi! Ak nežijete naplno môj príchod medzi Vás, a neprijímate moje pozvanie, ako môžte kráčať po ceste svätosti?! Nežite, ako žobráci, hľadajúc pravdu inde!

Povzbudzujem Vás, deti moje, počúvať viac Božie Slovo; bez mnohých slov; netreba, aby ste boli učiteľmi; je však nevyhnutné žiť vytrvalú vieru. Preto Vás, deti moje, pozývam investovať Váš život pre večnosť! Iba tak budete môcť kráčať po Ceste Svätosti.

Túžim, naplniť Vás Jeho láskou, aby vo Vašom srdci zaujalo Svoje miesto Jeho Slovo. Je potrebná veľká pokora, deti Moje; treba veľa modlitieb, aby ste sa stali soľou Zeme!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Vám nik neukradol nádej! Nedovoľte, aby Vám Satan ukradol pokoj a, aby ničil všetko to, čo stretne na Vašej ceste a, aby vás presviedčal, že nieste schopní žiť totálnu lásku! Nenechajte sa ním zviesť tak, žeby ste sa oddali znechuteniu a smútku!

Povzbudzujem Vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na Vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad Jeho zvádzaniami.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na Moje volanie!

https://www.incamminoconmaria.it/2017/12/02/posolstvo-pre-ludstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-02-12-17/?lang=sk

[ obrázok: svätý Jozef pomoc zomierajúcich; www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm]