« Back

Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022

Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022

128. Estetická skúsenosť lásky je vyjadrená v tom pohľade, ktorý kontempluje druhého ako cieľ v sebe samom, aj keď je chorý, starý alebo bez vnímateľnej príťažlivosti. Pohľad plný ocenenia je nesmierne dôležitý – a šetrenie ním zvyčajne spôsobuje škodu. Koľko vecí niekedy manželia alebo deti robia, aby si ich druhí všimli a vzali do úvahy! Mnoho rán a kríz má svoj pôvod v okamihu, keď sme sa prestali kontemplovať. Práve toto vyjadrujú viaceré sťažnosti a protesty, ktoré počuť v rodinách. „Môj muž si ma nevšíma, zdá sa, že som preňho neviditeľná.“ „Prosím ťa, dívaj sa na mňa, keď sa s tebou rozprávam.“ „Moja žena už na mňa nehľadí. Má oči len pre deti.“ „Doma nikoho nezaujímam ani ma nevidia, akoby som pre nich neexistoval.“ Láska otvára oči a dáva vidieť – ponad všetko ostatné –, aká je skutočná hodnota ľudskej bytosti. ( Amoris Laetitia, 128)

Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme od 22. do 26. júna 2022 ako desiate v poradí, bude prebiehať vo dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. Pápež František dnes oslovil všetkých veriacich cez video, aby ich pozval k účasti na tomto veľkom podujatí, ktoré bude vyvrcholením Roka rodiny „Amoris laetitia“.
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-07/svaty-otec-pozyva-diecezy-na-10-svetove-stretnutie-rodin-2022.html?fbclid=IwAR3PE6r_tn4R4HcX8NI-SQelexXzj0UyhQq6OTIJvUWt4cXJPGAjZUzdrl0
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html