« Back

Askéza

Askéza

Drahí priatelia!

Posielame Vám ďalší list O. Caffarela na reflexiu a premyslenie ku dňu 18. februára 2016.

Začal sa Veľký pôst - obdobie zamyslenia sa nad svojím životom, nad Božou láskou k nám, obdobie púšte, samoty ale aj obdobie konkrétnych predsavzatí a zriekania sa.  

Na toto obdobie Vám posielame slová O. Caffarela o kresťanskej askéze, ktorá v skratke spočíva v nasledovaní Ježiša Krista v našom každodennom živote.  Nech Vám pomôžu tieto slová O. Caffarela  v skrášľovaní  Vašej lásky.

 

Srdečne Vás pozdravujeme

S modlitbou -    Małgorzata a Joachim

       

Ešte raz o askéze...

   Zdá sa mi, že je príliš veľa prednášok a prebytok článkov, v ktorých je reč o askéze, a v ktorých sa koniec koncov manželstvá Equipes Notre-Dame strácajú. Tvrdím to na základe rozhovoru s troma osobami spomedzi vás, ktorí sa ma na to spýtali.  Rozhovor sa skončil výkrikom „prečo sme to nevedeli skôr!“  Takže, „to“ je čosi veľmi jednoduché.

   Chcel by som to povedať jednoduchým spôsobom, najjednoduchšie, tak ako som to povedal mojim spoločníkom pri rozhovore, o ktorých som hovoril predtým. Nebudem nič zdôvodňovať, ale odvolám sa na Vaše skúsenosti.

   Ak dokážete milovať, tak viete, čo je to askéza! Tí, čo „praktizujú“ lásku - praktizujú nesporne askézu! Je to tak, pretože askéza nie je požiadavka, ku ktorej nás núti pochmúrny kazateľ, ale je to základná požiadavka lásky. Neexistuje medaila, ktorá nemá druhú stranu: láska a askéza sú dve tváre tej istej skutočnosti.

   Dovtedy nepostúpim na ceste mojej lásky k druhému človeku, až kým „neumŕtvim“ sebalásku, inak bude sebecká a dobyvačná. Naozaj: nemôžem súčasne dávať aj žiadať, zotrvávať v postoji úplného sebadarovania a počúvať vlastnú žiadostivosť, byť súčasne obeťou aj lupičom, zapájať sa aj mať odstup, súčasne byť zameraný na seba aj na druhého.

   Tak naozaj láska a egoizmus bývajú spolu v mojom srdci, ale medzi nimi nevládne mier. Je to zle vybraná dvojica, stále sa hádajú. Láska a egoizmus, otvorene alebo v skrytosti sú neustále v konflikte. Ibaže - a to sa nestane bez mojej viny - uzatvoria pakt, v ktorom si rozdelia svoje polia pôsobnosti v mojom srdci a v mojom živote. Je to však klamný pakt: každý z nich sa prefíkane snaží o to, aby úplne zničil toho druhého. Láska a egoizmus smerujú k úplnej nadvláde.

   Pozor! Keď to čítate, tak sa neprichýľte k teoretizovaniu. Myslite radšej na seba, tak ako to robím ja, keď Vám píšem. Pozorujte, všímajte si záchvevy vášho srdca. Podvoľte sa hoci na jeden deň nemilosrdnej skúške, nepoviem „svedomia“- nakoľko toto slovo mnohých z vás irituje - ale „srdca“. A večer si preštudujte zápis vášho „elektrokardiogramu“.

   Miluješ svoju ženu, svojho muža! A chceš ho /ju/ milovať čoraz viac (pretože v srdci, ktoré hovorí „už stačí“ a nechce milovať stále viac a viac, nie je láska). Ukazuje sa však, že je veľa vecí, udalostí, ktoré Ti prekážajú, spomaľujú Ťa a ničia Tvoj milostný zápal. To je tá potreba, aby si neustúpil počas rozhovoru, aby si mal vždy pravdu; to je  tá tichá nádej, keď zvoní telefón, že to muž / žena sa pohne z miesta pred tebou; je to démon mlčania, ktorý ťa brzdí otvoriť sa napríklad počas manželskej modlitby; alebo je to démon mnohovravnosti, ktorý Ti káže hovoriť stále o sebe, zatiaľ čo v manželovi/ ke rastie skryté zúfalstvo a pocit, že nikdy nie je vypočutý.  A všetka tá netrpezlivosť, rozčúlenie - či to láska k druhému človeku rodí takéto ovocie? A takto počas celého dňa: na ktorý smer sa otáča ručička Tvojho kompasu: k šťastiu a dobru druhého človeka alebo k Tvojmu? A ako je to vo vašom sexuálnom spolužití?

   Nebolo by tiež od veci, pozrieť sa na Vaše vzťahy s deťmi. Ktoré výčitky zapríčiňuje skôr zranená sebaláska ako skutočná nežnosť? Hovorím však: stop! Je to veľmi rozsiahla téma.

   Či som schopný ukázať vám ešte lepšie, že plnosť lásky zahŕňa v sebe nevyhnutnosť askézy, ktorá sa tu chápe ako starostlivosť, vynaložené úsilie, úprimnosť, čestnosť, múdrosť, zameranie sa na riešenie problémov, vytrvalosť, „umŕtvovanie“ sebectva, ktoré bude láske ustavične otvorene alebo tajne prekážať, bude vám prekážať budovať vo vás všetko to, čo by vás posilnilo v snahe o čoraz väčšiu lásku?

   A keďže ľudská láska si vyžaduje askézu, o koľko viac je pochopiteľná v láske k Bohu?

 

O. H. Caffarel, máj 1972

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.