« Back

Krížová cesta

Krížová cesta

Milovaní, v dnešný deň umučenia nášho Pána Ježiša Krista vám ponúkame modlitbu Krížovej cesty podľa videní Cataliny Rivas.

.I. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť. 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Tŕním korunovaného   a zahaleného do purpurového plášťa ma vojaci znovu predviedli pred Piláta. Ten na mne nevedel nájsť vinu, a preto sa ma usiloval oslobodiť. V žalostnom stave, v akom som sa nachádzal, navrhol davu, aby ma prepustili a namiesto mňa odsúdili Barabáša, zlodeja a povestného zločinca. Ľud však zvolal jedným hlasom: „Ukrižuj ho a Barabáša prepusť na slobodu!" Moji milovaní, pozrite, ako ma zrovnávali so zločincom! Pozrite, ako ma ponížili ešte viac ako toho najhoršieho lotra. Premýšľajte nad nevýslovným umučením môjho srdca. Srdca, ktoré zneuctili srdcom Barabášovým. Opovrhujú mnou najviac zo všetkých a odsudzujú ma na smrť ako hanebného zločinca. Pilát vyslovil rozsudok. Deti moje, len pomyslite, ako veľmi muselo moje srdce trpieť...

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

II. zastavenie: Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Poďme ďalej, moji maličkí. Nasledujte ma po mojej ceste na Kalváriu. Váha kríža ma vyčerpáva. Zatiaľ čo mám srdce zaplavené žiaľom z večného zatratenia Judáša, neľútostní kati bezohľadne vyložia na moje zodraté plecia ťažký a tvrdý kríž. Kríž, na ktorom sa zavŕši tajomstvo vykúpenia sveta. Vzhliadnite na mňa, anjeli z nebies. Pred vami je tvorca všetkých zázrakov, Boh, ktorému sa s úctou klaňajú nebeské bytosti. Kráča na Kalváriu a na pleciach nesie bremeno, sväté a požehnané, na ktorom poslednýkrát vydýchne. Pozdvihnite zrak aj vy, ktorí chcete byť mojimi vernými nasledovníkmi. Uvidíte, ako moje telo kráča po ceste, zúbožené a vysilené od toľkých múk, vykúpané v krvi a pote...

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

III. zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Prežívam toľké utrpenie a nikto sa nezľutuje nad mojou bolesťou! Obklopuje ma dav, ale nikto nemá so mnou súcit. Všetci ma obkľúčili ako vyhladovaní vlci, bažiaci po svojej koristi... Z pekla vyšli všetci démoni, aby ešte znásobili moje utrpenie. Vyčerpanie, ktoré cítim, je také veľké a kríž je taký ťažký, že v polovici cesty ochabnutý padám. Pozrite, ako ma tie neľudské pazúry dvíhajú tým najsurovejším spôsobom. Jeden ma zdrapí za rameno, druhý ma ťahá za šaty prilepené k mojim ranám, ktoré sa opätovne otvárajú... Tretí ma schytí pod krk, ďalší za vlasy a ostatní vojaci ma kopú a päsťami mi zasadzujú bolestivé rany a po celom tele. Kríž padá na mňa a jeho ťarcha mi spôsobuje nové rany. Tvár mám zatlačenú o kamene na ceste a krv, čo po nich steká, mi zlepuje oči, už privreté od návalu ďalších a ďalších úderov. Prach a blato sa zmiešavajú s krvou a pretvárajú ma na tú najodpudzujúcejšiu bytosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

IV. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou. 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nasledujte ma len pár krokov a o chvíľu ma uvidíte spolu s mojou najsvätejšou matkou. Srdce má preniknuté bolesťou. Prichádza ku mne, aby pri pohľade na svojho Boha načerpala novú silu a aby svojím statočným vystupovaním dodala svojmu synovi odvahu pokračovať v diele vykúpenia. Rozjímajte nad umučením týchto dvoch sŕdc. Ten, koho moja matka najviac miluje, je jej syn. Nemôže mi poskytnúť žiadnu útechu a vie, že jej pohľad ešte väčšmi zintenzívni moje útrapy, ale tiež vzrastie moja sila na naplnenie Otcovej vôle. Najviac na tejto zemi milujem svoju matku. Nielenže ju teraz nemôžem nijako utešiť, ale ešte aj žalostný stav, v ktorom ma uvidela, spôsobuje jej srdcu rovnaké utrpenie ako môjmu. Počuť jej vzlyk. Smrť, ktorú trpím na svojom tele, prežíva moja matka vo svojom srdci! Och, ako sa jej oči zabodli do mojich a tie moje sa zabodli do jej! Neprehovoríme spolu jediného slova, ale naše srdcia si v tomto bolestivom pohľade povedali toľko vecí!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

V. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pokračujem po ceste na Kalváriu. Vojaci sa zo strachu, aby som neumrel tesne pred koncom, medzi sebou dohodli, že pohľadajú niekoho, kto by mi pomohol niesť kríž. Prinútili istého muža z okolia menom Šimon. Tento muž mi pomáha niesť časť kríža, nie však celý môj kríž. Niektorí kráčajú za mnou. Prijmú môj kríž, no neustále hľadajú útechu a odpočinok. Mnoho ďalších sa rozhodne nasledovať ma a za týmto účelom sa vydajú na cestu dokonalého života. Neupustia však od vlastných záujmov, ktoré sú pre nich v mnohých prípadoch na prvom mieste. Váhajú, a keď je pre nich môj kríž už priťažký, nechávajú ho padnúť na moje plecia. Hľadajú spôsob, ako čo najmenej trpieť, porovnávajú svoje sebazaprenia, vyhýbajú sa pokore a vyčerpaniu ako len môžu, hoci neskôr to možno ľutujú. Snažia sa zaobstarať si isté pôžitky a pohodlie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

VI. zastavenie: Veronika  podáva Pánu Ježišovi šatku.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mnohí sú hnaní túžbou po vykúpení, no hlavne láskou, ktorú v nich vzbudzuje pohľad na všetko to, čo som pre nich vytrpel, a rozhodnú sa nasledovať ma po ceste na Kalváriu. Začnú žiť príkladným životom a chcú mi slúžiť. Nerobia to, aby mi pomohli niesť časť kríža, ale preto, aby mi pomohli niesť ho celý Ich jediným želaním je nechať ma odpočinúť si, poskytnúť mi útechu. Odovzdávajú sa mojej vôli, hľadajú čokoľvek, čo by ma mohlo potešiť. Nemyslia na svoje zásluhy ani na odmenu, ktorá na nich čaká, ba ani na únavu či útrapy, ktoré ich potom postihnú. Jediné, na čo myslia, je láska, ktorú mi môžu preukázať, útecha, ktorú mi môžu poskytnúť. Ak sa pod mojím krížom rozumie nejaký druh choroby, ak sa ukrýva pod zamestnaním, ktoré nie je v súlade s ich záľubami a schopnosťami, alebo ak spočíva v opustení blízkymi, oni ho pokorne a skrúšene prijímajú celý. Tieto duše mi skutočne pomáhajú niesť môj kríž, uctievajú ho, používajú ho na moju oslavu, velebia ma a chvália, robia to nezištne, a moja láska je pre nich jedinou odplatou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

VII. zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hľa, Šimon kráča za mnou, pomáha mi niesť kríž. Tento muž nemá najčistejšie úmysly, predsa len je robotník. Hoci ma sprevádza a delí sa so mnou o bremeno kríža, robí to len preto, že ho k tomu donútili. Keď ho už zmáha vyčerpanosť, váhu kríža spúšťa na mňa a takto padám na zem druhý raz. Môj Otec posiela anjelov, aby ma podopierali a aby som pri ďalšom páde nestratil vedomie. Môj boj sa nesmie skončiť predčasne, lebo veľa duší by tak prišlo do zatratenia. Kráčam po kameňoch, ktoré mi odierajú chodidlá, potkýnam sa a opäť padám. Pozerám sa na jednu aj na druhú stranu cesty v nádeji, že zachytím aspoň maličký záblesk pohľadu vyjadrujúceho lásku, oddanosť a spojenie s mojou bolesťou... no žiaden nevidím. Deti moje, ktoré kráčate v mojich šľapajach, nezhadzujte svoj kríž, nech sa zdá akokoľvek ťažký. Urobte to pre mňa, pretože ak nesiete svoj kríž, pomáhate mi tak niesť ten môj. Na hrboľatej ceste sa stretnete s mojou matkou a všetkými svätými, ktorí vás budú podporovať a utešovať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

VIII. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: „Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!" Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás!" a kopcom: „Prikryte nás!" Ak nevidíte výsledky vášho utrpenia a sebazapierania alebo ak ich uvidíte neskoršie, buďte si istí, že neboli márne a zbytočné, práve naopak, ich ovocie bude hojné. Duša, ktorá skutočne miluje, nepočíta, čo všetko vytrpela, ani čo pre to urobila, ba nemyslí ani na odmenu, hľadá len to, čo verí, že bude na oslavu jej Boha. Pre neho nešetrí na práci ani na námahe. Nebudí rozruch ani sa neznepokojuje, ak je roztrpčená alebo ponížená, pretože láska je jediným podnetom pre jej činy. Láska nemyslí na následky a výsledky. Len duše, ktoré nevyhľadávajú odmenu, konajú z lásky. Jediné, čo očakávajú, je moja sláva, moja útecha, môj odpočinok, a preto berú na svoje plecia takú váhu z môjho kríža, ktorú im chce moja vôľa udeliť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

IX. zastavenie: Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ledva kráčam vysilený od toľkej námahy, moje nohy sú doráňané od kameňov na ceste... Trikrát padám. Môj prvý pád je za obrátenie hriešnikov, ktorí často upadnú do hriechu. Druhý pád za poskytnutie útechy dušiam, ktoré padajú pre svoje slabosti, a za tiež za duše, ktoré oslepuje smútok a nepokoj, aby som ich primal znovu vstať a pustiť sa s odvahou po ceste pravdy. A tretí raz za vykúpenie duší v hodine ich smrti. Deti moje, volajte ma mojím menom, pretože Ježiš znamená všetko. Ja vám umyjem vaše nohy, vaše zodraté nohy, ktoré vás niesli po klzkom chodníčku, plnom kamenia. Ja ich osuším, uzdravím a pobozkám. Zostanú neporušené a nebudú už poznať žiadnu inú cestu než tú, ktorá vedie ku mne. Duša, ktorá mi patríš, nedbaj na nášho krutého nepriateľa. Hneď, ako na začiatku boja pocítiš milosť, utiekaj sa k môjmu srdcu; pozoruj a precíť, ako sa kvapka krvi z môjho srdca preleje na tvoju dušu. Poď za mnou. Vieš, že ma nájdeš pod rúškom viery. Nadvihni ho a s plnou dôverou vyslov svoje bôle, trápenia a poklesky. S úctou vypočuj moje slová a neznepokojuj sa pre minulosť. Moje srdce ju už pohrúžilo do nekonečných hlbín milosrdenstva a lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

X. zastavenie: Ježiša vyzliekajú zo šiat.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hľa, s akou krutosťou ma obkľúčili títo zatvrdili vojaci. Jedni mi vytrhnú kríž a položia ho na zem, zatiaľ čo druhí zo mňa strhávajú šaty prilepené k ranám, ktoré sa znovu otvoria a vytryskne z nich krv. Milovaní, pozrite, akú hanebnosť a ostych musím strpieť, keď stojím takto ponížený pred obrovským zástupom. Koľká bolesť v mojej duši! Kati roztrhali moje šaty a o môj odev si hodili lós. Moja matka mi ich starostlivo utkala. Koľké súženie ju muselo zasiahnuť pri sledovaní tejto scény? Rozjímajte nad mojimi skrvavenými rukami a nohami... Nad obnaženým telom, posiatym ranami, zašpineným od krvi a moču... Nad hlavou, dobodanou ostrými tŕňmi, premočenou od potu, plnou prachu a zaliatou krvou...

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

XI. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nadišla hodina. Ukladajú ma na kríž. Kati mi chytili ruky a natiahli ich k otvorom na klince, pripraveným na kríži. Telo mám oslabené, kníše sa z jednej strany na druhú a tŕne na korune sa mi ešte hlbšie zabodávajú do hlavy. Počuť prvý úder kladiva, ktorý pribíja moju pravú ruku... ozýva sa až do hlbín zeme. Potom počuť, ako pribíjajú moju ľavú ruku a pri tomto výjave sa rozochveje nebo a pokľaknú anjeli. Zotrvávam v tom najhlbšom tichu. Z úst sa mi nevyderie jediný nárek či ston, ale krv na mojej tvári sa zmiešava so slzami... Keď mi pribili ruky, bezcitne mi naťahujú nohy. Zaschnuté rany sa mi obnovujú a v rukách a ramenách sa mi potrhali nervy. Vykĺbili sa mi kosti. Bolesť je nesmierna! Cez chodidlá mi prenikajú klince a zem sa kúpe v mojej krvi! Hľa, váš Ježiš visiaci na kríži nie je schopný urobiť ani len ten najmenší pohyb... obnažený, bez slávy či cti, bez slobody... O všetko ma pripravili! Nikto so mnou nemá súcit, nikto sa nezmiluje nad mojou bolesťou! Dostáva sa mi len ďalšieho trápenia, posmechu a ponižovania.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

XII. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Deti moje, boli ste svedkami môjho umučenia, sprevádzajte ma až na koniec a majte účasť na mojej bolesti. Môj kríž už stojí vztýčený. Nadišla hodina vykúpenia sveta! Celému davu som len na posmech. No pre niektoré duše som objektom lásky a obdivu. Tento kríž, nástroj umučenia, na ktorom vydychujú zločinci, sa stane symbolom svetla a pokoja vo svete. Svojmu Otcovi som ponúkol svoju smrť za všetky umierajúce duše, ktoré teraz získajú večný život. V poslednom zvolaní, ktoré som vyslovil z kríža, objímam celé ľudstvo, minulé, súčasné a budúce. Deti moje, na zemi nie sú žiadne slávne kríže, všetky sú zahalené tajomstvom, temnotou a nepokojom. Zahalené tajomstvom, pretože im nerozumiete, zahalené temnotou, pretože vám zaslepujú myseľ, a zahalené nepokojom, pretože vás zasiahnu práve vtedy, keď ste najmenej pripravení.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

XIII. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nenariekajte, ani sa nezdržujte; hovorím vám: k sláve ma nepriviedol len drevený kríž, ktorý som niesol, ale hlavne kríž neviditeľný, no zato večný, zložený z krížov vašich hriechov a vášho utrpenia. Všetko, čo ste pretrpeli, je dôvodom môjho zármutku, pretože ja som netrpel len preto, aby som vás vykúpil, ale aj za vaše každodenné trápenia. Pozrite na lásku, ktorá ma s vami spája; v nej máte potvrdenie mojej svätej vôle. Spojte sa so mnou a všimnite si, ako som konal počas nespočetnej neprávosti. Ako symbol som prijal kus dreva, kríž. Niesol som ho s veľkou láskou pre dobro všetkých. Strpel som opravdivé súženie, aby ste sa teraz mohli so mnou všetci radovať. Koľkí z vás dnes však veria, že som vás skutočne miloval a stále milujem? Majte na pamäti obraz krvácajúceho a plačúceho Krista. V tejto podobe patrím všetkým.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

XIV. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

Ako som stvoril svet, tak som stvoril aj strom, z ktorého bol vyrobený môj kríž. Stvoril som krovie a nechal ho vyrásť. Z jeho tŕňov mi uplietli moju kráľovskú korunu. Do hlbín zeme som vlial železo, z ktorého mi ukuli klince. Ó, tajomstvo nepochopiteľnej lásky! Pre vtáka som stvoril hniezdo, brloh pre zver, palác pre boháča, dom pre robotníka, kolísku pre dieťa a útulok pre starca. Keď som prišiel na zem, nenašlo sa pre mňa miesto v jedinom hostinci. Bola studená, mrazivá noc, noc môjho príchodu medzi ľudí. Prišiel som k ľuďom, no ľudia ma nepoznali. Nikde pre mňa nebolo miesta... A teraz? Deti moje, úbohí hriešnici! Nevzďaľujte sa odo mňa! Vo dne v noci na vás čakám vo svätostánku. Nebudem vám vyčítať vaše previnenia. Nebudem vám vyhadzovať na oči vaše hriechy. Umyjem vás krvou z mojich rán. Nebojte sa a príďte ku mne. Neviete, ako veľmi vás milujem!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

XV. zastavenie: Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

Po Veľkom piatku nasleduje žiarivý úsvit nedeľného zmŕtvychvstania. Moja spásonosná krv zavlažuje vyprahnuté kraje, z ktorých sa stali púšte vo svete ľudí; a táto krv bude stále tiecť na zemi, dokiaľ na nej nezostane jediný človek túžiaci po záchrane. Nezomrel som toľkými mukami na kríži, aby som zaplnil peklo dušami, ale preto, aby som zaplnil nebo vyvolenými. Znovu vám hovorím, deti moje! Nevzďaľujte sa odo mňa, ja vás čakám vo dne v noci vo svätostánku. Nebudem vám vyčítať vaše previnenia. Nebudem vám vyhadzovať na oči vaše hriechy. Umyjem vás krvou z mojich rán. Nebojte sa a príďte ku mne. Neviete, ako veľmi vás milujem! Príďte hneď, deti moje, príďte ku mne! Ja som váš Pán, ktorý vás očakáva v Oltárnej sviatosti. Som skutočne prítomný s telom a krvou, s dušou a božstvom. Chcete ma spoznať? Tak príďte a buďte spoločne so mnou. Ja vás milujem, moje drahé deti!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci!

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.