« Back

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 1.časť

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 1.časť

Misia a spiritualita zodpovedných manželských párov

    Základným cieľom tejto misie a spirituality je pomáhať manželom k svätosti, odkrývať hodnotu sviatosti manželstva. Dôležité je, aby sme boli pritom jednotní, robili všetko spoločne – spolu sa pripravovali na stretnutia, dopĺňali sa, jemne napomínali, hľadali spolu cesty lásky... Aby sme sa dobre spoznali, je potrebné pozrieť sa dovnútra, približovať sa k sebe a neustále sa pýtať, prečo sme tu, načo chodíme na stretnutia.
    Rovnako dôležité je poznať dôvody nových párov pre vstup do END, aby sme im vedeli pomôcť. Je však potrebné vysvetliť im, že my nevyriešime ich problém bez nich, bez ich zdieľania sa so svojím životom, a že by nemali len prijímať, ale aj dávať, t.z. prijať nejakú službu pre END. 
    Aby sme vytvorili spoločenstvo, máme všetkých plne akceptovať s láskou takých, akí sú, pozerať na nich z hĺbky, s úctou, dovoliť im byť samými sebou, prijať ich, ale zároveň mať voči nim aj očakávania.
    Môžeme mať zábrany v niektorých veciach, keďže sa necítime byť svätými. Stačí, ak budeme vierohodní a úprimní, nemusíme byť ideálni. Svätosť je cesta – u niekoho krátka, u iných dlhá, plná utrpenia. Nepýtajme sa, akí sme, ale či sa namáhame hľadať Krista. Je nevyhnutné, stále sa vracať k materiálom Sprievodcu END, čítať listy o. Caffarela. Vždy objavíme niečo nové. Každá služba prináša iný pohľad na veci. Je veľkým darom pre manželov, ktorí sa toho chopia.
    Každý zodpovedný pár má očakávania, túžbu, aby vznikla nová skupinka, príp. čo najviac skupín. To však nemá byť naším cieľom. Cieľom je, ako už bolo na začiatku spomínané, prebudiť v manželoch túžbu spoločne kráčať po ceste svätosti. Naše ambície nesmú byť nad týmto cieľom. Treba si dať pozor na to, aby sme nevytvorili iba skupinku priateľov, to by nebola equipa.
    Veľmi dôležité je naše úsilie. Príprava vyžaduje našu vzájomnú komunikáciu, naše dopĺňanie sa. Ostatní by to mali na nás vidieť.
Aby sa nám to však darilo, musíme to podložiť modlitbou. Treba sa nám veľa modliť, ako nás k tomu vyzýva aj Pán Ježiš: „Bezo mňa nič nemôžete urobiť“, „Ak chceš, môžeme spolu urobiť veľké veci.“ Aj o. Caffarel nás upozorňuje na to, že stretnutie END je nato, aby stretlo Krista. Treba dbať aj o to, aby sme do pilotovania zapojili aj kňaza. Viera v Božiu pomoc nám dáva silu podujať sa aj na ťažké úlohy.
    Nové manželské páry môžu spiritualitu spoznávať iba cez pilotné páry. Nestačí len dať im do ruky materiály. Treba im to odovzdať ústne, venovať sa im. Ak sa už k existujúcej skupinke pripojí nový pár, je potrebné, aby sa jeden pár zo skupinky podujal na individuálne venovanie sa tomu novému.
    Pilotáž môže trvať od 1 do 2 rokov. Dobrý štart je dôležitý pre ďalšie smerovanie. Aké budú skupinky, také bude hnutie. Máme žiť život tých ostatných párov, zdieľať s nimi ich život. Máme byť verní všetkým častiam stretnutia. Avšak nemáme dať hnutie pred manželstvo a rodinu.