« Back

Púť manželov, Zebrzydowská Kalwária

Púť manželov, Zebrzydowská Kalwária

Dňa 30.5.2015 (sobota) sa konala púť manželov do Zebrzydowskej Kalwárie v Poľsku, na ktorej sa stretli manželské equipy z celého regiónu "Poľsko". Pre FOTO klikni dnu.

 

FOTO Zebrzydowska Kalwaria tu...

FOTO Wadowice tu...

Program:

09.00 Príchod, úctivé privítanie s Matkou Božou Kalwaryjskou
09.45 Zhromaždíme sa v bazilike
10.00 Slovo kurátora
10.10 Pár Regiónu - Konferencia kurátora Wojciecha
11.00 Prehliadka Pápežských miestností a história sanktuária [východ z baziliky]
11.45 Príprava na sv. omšu
           Privítanie biskupa (Ania a Romek)
12.00 Sv. omša            
           • liturgická služba, spevy - Sektor Malopoľský
           • Čítanie - Sektor Mazowiecki
           • Žalm - Sektor Mazowiecki (po dohode s organistom)
           • dary - Malopoľska, Kujawy, bieloruský sektor, sektora slovenský, Česká republika, Maďarsko
              (Pripomíname regionálne alebo národné kostýmy)
           • Komentár k darom - Sektor Śląski  Modlitba veriacich - Sektor Dolné Sliezsko
Počas sv. omše po sv. prijímaní bude odovzdanie ministerstiev:
v Sektor Kujawskim, Malopoľskom a a menovanie zodpovednej dvojice nového Sektora Podlaského.
13.00 Oddanosť na počesť M.B.Kalwaryjskiej zverenie END

            Poďakovanie biskupovi (Lucyna a Krzysztof)
            Informácie Páry Regiónu14.00 Agapé
15.30 Presun do Wadowic, rodisko Sv. Jána Pavla II (16km)
16.00 Návšteva múzea domu Sv. Otca
17.00 Posedenie pri Pápežskom wadowickom "Krémeši"
18.00 Odchod domov