« Back

Púť nášho Super Regiónu vo Varšave dňa 27.5.2017

Púť nášho Super Regiónu vo Varšave dňa 27.5.2017

Dňa 27.5.2017 sa stretneme na púti nášho Super Regiónu Equipes Notre- Dame vo svätyni Panny Márie učiteľky mládeže vo Varšave.

Milovaní priatelia!
 
Už za niekoľko dní, sa v sobotu 27. mája  stretneme na ďalšej púti nášho Super Regiónu Equipes Notre- Dame vo svätyni Panny Márie učiteľky mládeže vo Varšave.
Veľmi sa tešíme na stretnutie s Vami všetkými.
 
Určite každý z nás si prinesie so sebou svoje osobné úmysly, tajomstvá a bude ich chcieť zveriť Panne Márii. Ponúkame Vám, aby ste tieto úmysly vložili do pripraveného košíčka, ktorý budeme niesť počas sv. omše na oltár, a tak ich odovzdáme Ježišovi. Do košíčka vložíme tiež všetky úmysly, ktoré prišli na našu stranu Orodovníkov v priebehu celého formačného roka.
 
Pevne veríme, že Mária na nás čaká. Čaká a hľadí, vždy pripravená byť sprostredkovateľkou. Keď vidí našu dobrú vôľu- pomáha. A s Máriou je víťazstvo isté.
 
Srdečne Vás pozdravujeme! Nech Mária Vás vedie!