Púť v Krakowe 26.5.2018 o 9:45

Púť v sanktuáriu Matky Božej blahoslaveného materstva v Krakowe na ul. Saskiej 2.
Read More About Púť v Krakowe 26.5.2018 o 9:45 »

Spoločná sv. omša 24.4.2018 (utorok)

Milí členovia END, dňa 24.4.2018 o 16:00 sa konala v kláštore redemptoristiek spoločná sv. omša s adoráciou a agapé. Ďakujeme všetkým zúčastnením, aj tým, ktorí boli s nami spojení v modlitbách.
Read More About Spoločná sv. omša 24.4.2018 (utorok) »

10. Ples rodín - 3. februára 2018

Dňa 3. februára 2018 sa v jedálni gymnázia KUKUČINOVA POPRAD konal 10. ples rodín s deťmi. Pán Boh zaplať za požehnaný čas a srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie plesu.
Read More About 10. Ples rodín - 3. februára 2018 »

Bezo mňa nemôžete nič urobiť, Jn 15,5

V manželstve je potrebná práca a extáza. Musíme byť v niečom zakorenení – mať prácu, pretože človek sa potrebuje realizovať. Je však potrebné vidieť prácu manželského partnera a ohodnotiť ju. Extáza znamená prežiť spolu čas, sadnúť si spolu, mať zážitok v kostole, v posteli, tam, kde sa schádzame. Zjednotenie v manželstve prichádza postupne. Jn 15, 5 - Bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Read More About Bezo mňa nemôžete nič urobiť, Jn 15,5 »

Manželské rekolekcie 8.-10.12.2017

V dňoch 8.-10.12.2017 sa uskutočnili manželské rekolekcie, v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Rekolekcie začali v piatok sv. omšou o 17.30 hod. a končili v nedeľu obedom. Témou manželských rekolekcií bolo: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15,5). Hlavným prednášajúcim bol don Anton Červeň, SDB Trnava.
Read More About Manželské rekolekcie 8.-10.12.2017 »

Pastiersky list KBS pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana v Bratislave

Drahí bratia a sestry,  v týchto dňoch dostávame cenný dar na posilnenie našej viery. Dar, v ktorom sa ukrýva príklad odvahy, rozhodnosti a ochoty na službu blížnym. Týmto darom je pre nás blahorečenie muža, ktorý dokázal, že na Božie povolanie je možné odpovedať aj v ťažkých časoch a za mimoriadne náročných okolností.  Vo februári tohto roku Svätý Otec František vydal...
Read More About Pastiersky list KBS pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana v Bratislave »

Manželská rekolekcie - Vyšné Ružbachy 12.-18.8.2017

V dňoch 12. - 18.8.2017 sa konali manželské rekolekcie vo Vyšných Ružbachoch
Read More About Manželská rekolekcie - Vyšné Ružbachy 12.-18.8.2017 »

Pastiersky list KBS k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie   Aj keď podľa múdrosti antického filozofa „nevstúpime dvakrát do tej istej rieky“, predsa sú chvíle nielen v našom osobnom živote, ale aj živote Cirkvi i národa, keď sa treba zahľadieť do minulosti. Chceme sa z nej poučiť a nechať sa ňou inšpirovať pri...
Read More About Pastiersky list KBS k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie »

21. júna 2017 nás opustil Hervé de Corn

Vo veku 66 rokov nás dňa 21.6.2017 opustil Hervé de Corn
Read More About 21. júna 2017 nás opustil Hervé de Corn »

Púť nášho Super Regiónu vo Varšave dňa 27.5.2017

Dňa 27.5.2017 sa stretneme na púti nášho Super Regiónu Equipes Notre- Dame vo svätyni Panny Márie učiteľky mládeže vo Varšave.
Read More About Púť nášho Super Regiónu vo Varšave dňa 27.5.2017 »

Pastiersky list na Veľkú noc 2017

     Milovaní bratia a sestry!      V kolobehu nášho pozemského času nám Božia prozreteľnosť dnes dopriava opätovne sláviť Veľkú noc nášho vykúpenia: Kristovu požehnanú smrť a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Chcem vás všetkých v tento veľký deň pozdraviť a povzbudiť vo veľkonočnej viere. Túto dnešnú Veľkú noc slávime v znamení dvoch veľkých skutočností, ktoré...
Read More About Pastiersky list na Veľkú noc 2017 »

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. „Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla.“ Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná.
Read More About Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * »

Posledná fašiangová sv. omša s agapé

Pozývame všetkých členov END aj príbuzných či sympatizantov na poslednú fašiangovú svätú omšu dňa 28.2.2017  o  16,15  hod. v kláštore redemptoristiek. Po sv. omši sa zídeme na agapé. Keďže sa budú podávať kuracie stehná, je potrebné nahlásiť počet záujemcov o večeru manželom Boreckým najneskôr do 27.2. Tešíme sa na všetkých :)
Read More About Posledná fašiangová sv. omša s agapé »

Plesanie Božích detí

     Pod rozprestretým náručím ukrižovaného Ježiša Krista v bazilike sv. Kríža v Kežmarku, sme si znovu uvedomili, ako veľmi nás náš Nebeský Otec miluje. Prijal nás za synov a dcéry, a my nimi naozaj sme. S touto istotou a požehnaním našich kňazov sa 14.1.2017 po deviaty krát roztancovali manželia so svojimi deťmi na plese rodín, tentokrát v sále SOŠ na Garbiarskej ulici. ...
Read More About Plesanie Božích detí »

Pastiersky list - Nový rok 2017

Rok 2017 – storočnica fatimských zjavení (Celoslovenský pastiersky list na 1. január 2017) Drahí bratia a sestry! Dnes je prvý január – deň významovo veľmi bohatý: Je to cirkevná slávnosť Panny Márie Bohorodičky, zároveň Svetový deň pokoja, občiansky Nový rok i Deň vzniku Slovenskej republiky.
Read More About Pastiersky list - Nový rok 2017 »

Urbi et Orbi

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Slávnosti Narodenia Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.
Read More About Urbi et Orbi »

Osem obrazov modlitby

Modlitba   Všetko v našom živote závisí od vnútorného priateľstva s Kristom. Modlitba znamená mať vzťah so živou osobou Krista. Musíme sa na tento vzťah otvoriť, pretože modlitba je otvorenie sa na dar, ktorý mi Pán chce dať. Boh je ten, kto má iniciatívu a my na ňu odpovedáme. Kresťanstvo nie je o tom, čo my robíme, ale čo Boh robí pre nás. ...
Read More About Osem obrazov modlitby »

Pastiersky list otca Štefana k roku sv. Martina

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,  s pocitom vďačnosti Pánu Bohu, ktorý riadi časy a udalosti, si v týchto dňoch uvedomujeme, že sa náš život odvíja vo významných časoch. O niekoľko dní sa v Cirkvi ukončí mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý sme prežili v znamení milosrdnej Božej lásky. Usilovali sme sa...
Read More About Pastiersky list otca Štefana k roku sv. Martina »

Zamyslenia otca Pavla

Ja som cesta, pravda a život
Read More About Zamyslenia otca Pavla »

Zamyslenia otca Pavla

Príď Pane, do svojho svätého chrámu!
Read More About Zamyslenia otca Pavla »

Prežívam sv. omšu ako Marta alebo Mária?

Podľa Ježišových slov si Mária vybrala lepší podiel. Potichu sa posadila k Ježišovým nohám a počúvala ho. V oáze pokoja a dôvery sa sústredila na Ježiša.  Naopak, Marta pobehovala po dome a nervóznym hundraním a hrkotaním riadu dávala najavo svoju neľahkú situáciu.   Ježiš aj mne teraz hovorí, že je lepšie najprv počúvať, až potom konať. A to aj v iných situáciách...
Read More About Prežívam sv. omšu ako Marta alebo Mária? »

Pozvánka na vykročenie za Ježišom

Mládenec vyznáva svoju lásku k dievčine, píše list: "Mám Ťa rád ako nikoho na svete. Som ochotný ísť k Tebe cez oheň, vyjdem kvôli Tebe na najvyšší vrch sveta. Som pripravený preplávať aj oceán. Tak veľmi Ťa ľúbim. Tvoj Janko. P.S.: Prídem v sobotu večer, ak nebude veľká fujavica". Keď tak nad tým premýšľam, aj ja rád hovorím Bohu sladké slová o mojej láske k Nemu, také tie naučené...
Read More About Pozvánka na vykročenie za Ježišom »

Piknik Equipes Notre Dame

Dňa 18. júna sa v Ivanke pri Dunaji konalo ohlásené stretnutie Equipe Notre Dame zo západného Slovenska.  Stretnutie malo podobu spoločného pikniku v záhrade jezuitského centra Loyola. Začalo sa spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval otec Jozef Kyselica SJ (sprevádza bratislavskú END 2) a koncelebroval brat Ondrej Tarana OFM (sprevádza bratislavskú skupinku END 1). Celkovo sa...
Read More About Piknik Equipes Notre Dame »

Manželské večery

Kurz je určený pre manželstvá v akomkoľvek štádiu. Skladá sa z 8 večerov na ktorých má každý manželský pár svoje súkromie pre svoj spoločný čas a rozhovor Každý večer sa premieta video od manželov, poradcov, spisovateľov a zakladateľov kurzu Nickyho a Sily LEEOVÝCH, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v poradenstve manželom a rodinám. Videá sa týkajú rôznych tém: 1....
Read More About Manželské večery »

Urbi et Orbi

"Chváľte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky" (Ž 135,1). Prinášame Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka v plnom znení, ktoré predniesol dnes na poludnie z loggie Baziliky sv. Petra pred udelením požehnania Urbi et Orbi: Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Ježiš Kristus, stelesnenie Božieho milosrdenstva, z lásky zomrel na kríži a z lásky...
Read More About Urbi et Orbi »
Showing 26 - 50 of 104 results.
Items per Page 25
of 5