„Pilotáž a spiritualita hnutia Equipes"

Kláštor SS.Redemptoristiek

  KEŽMAROK
16 – 18.1*2015

"Pilotáž a spiritualita hnutia Equipes"

Kežmarok  16 - 18.1.2015

Piatok, 16.1.
16.00 Príchod, ubytovanie
17.30 Sv. omša
18.30 Večera
19.00 Úvod do seminára, organizačné pokyny
20.15 Diskusia, zdieľanie sa
21.30 Magnifikát

Sobota, 17.1.
08.00 Sv. omša
09.00 Raňajky
09.45 Prednáška č.1 - Misia a spiritualita zodp. párov
10.45 Prestávka, káva, čaj, koláč
11.15 Zdieľanie sa v skupinkách - body úsilia
12.15 Obed
14.00 Prednáška č.2 - Učenie sa života v END
15.30 Prestávka
16.00 Zdieľanie sa s Božím slovom
16.30 Prednáška č.3 - Pedagogika pilotáže
18.30 Večera
20.30 Kompletórium, spoločná adorácia
21.45 Osobná adorácia po pároch

Nedeľa, 18.1.
08.00 Raňajky
09.00 Prednáška č.4 - Spojenie s hnutím
10.30 Sv. omša + obnova manželských sľubov
11.30 Reflexia zo seminára, diskusia
12.15 Obed

Fotogaléria z rekolekcií

Entries with tag manželské rekolekcie .

Showing 1 result.