PROFIL

Return to Full Page

farnosť Bušovce

farnosť Bušovce
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vladimír Klein 0523811082
Kapláni:
web-admin
Martin Majda
Websites
Email Addresses
Address
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bušovce
Bušovce č. 72
Bušovce
5993.0
Phone
Pevna linka: 0523811082
Comment
Autogenerovane, doplnene

Services

  • Sv. omse