Blogs

« Back

Dobrovoľnícka akcia

Zapojili sme sa do "Týždňa dobrovoľníctva"

Aj my sme sa zapojili do tejto výzvy. Žilinské dobrovoľnícke centrum pod zaštitouPlatformy dobrovoľníckych centier organizuje celoslovenskú kampaň aj pre zvýšenie povedomia ohľadom dobrovoľníctva a zároveň je to motivácia vykonať veľa dobra.

Začali sme takou obyčajnou prácou... dali sme do poriadku dvor.

prestávka na čaj, kávu a makovníky

Pomocníčky dali do poriadku kuchyňu, okná a interiér.

Prichádzali aj ďalší, čo pred brigádou museli stihnúť nejakú prácu doma.

Džungľa liesok, orgovánov a divej bazy po zásahu "záhradných dizajnérov" na platňáku.

 

Plot v rekonštrukcií.

Záver brigády patril opäť dvoru...

ĎAKUJEM všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie a dobre odvedenú prácu.

 

 

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.