Dianie vo farnosti

« Back

Lúčime sa a ĎAKUJEME

Pán kaplán Rastislav Hanečák prežil v našej farnosti 4 roky.

Pán kaplán rastislav slúži sv. omšu v domove pre seniorov DSS Studienka.

 

Pán kaplán Rastislav prišiel do našej farnosti 1. júla 2019. Za 4 roky prežité v našej farnosti ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu, lebo On povoláva koho chce. Boh dáva svoje dary každému ako chce, a každému dáva iné dary pre budovanie Božieho kráľovstva. Pán kaplán dostal vzácny dar kňazstva a týmto darom slúžil predovšetkým Božiemu ľudu v Novoti: slávil Eucharistiu, ohlasoval Evanjelium, veľa spovedal a celý čas sa venoval deťom, pre ktoré si pripravoval detské kázne. Do nášho farského časopisu pán kaplán vždy robil program bohoslužieb a liturgický kalendár a keď bola súťaž s tajničkami, pripravil ich práve on.

 

Pán kaplán, v mene celej farnosti Ti ĎAKUJEM za všetky vyslúžené sviatosti, modlitby a obety, a prajem TI, aby si na novom mieste bol spokojný a s radosťou slúžil Božiemu ľudu v Likavke. 

 

 

Môžete si vypočuť poslednú homíliu pána kaplána a rozlúčkové príhovory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka z odpustovej slávnosti september 2022

 

Pán kaplán Rastislav sa venoval aj miništrantom. (Január 2020)

 

Birmovka 2022

 

30.6.2023

FOTO: Magdaléna Hrčkuľáková, Martin Durčák, Štefan Hrbček

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

 

FARNIK 30

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.