Dianie vo farnosti

« Back

Novotská hrudka 2022

Syrové slávnosti v Novoti majú už peknú históriu (15 rokov) Verím, že aj tohoročné syrové slávnosti budú dôstojným reprezentovaním syrárskeho umenia a utužením vzájomných vzťahov.

základný program

3. júl 2022

10:30 slávnostná sv. omša,

hlavný celebrant a kazateľ: Vladimír Maslák

spev: Oravskí pútnici (Námestovo)

11:30 požehnanie dobytka a poľnohospodárskych strojov

12:00 prezentácia syrových výrobkov a ochutnávka bryndze a syra

13:00 Duo Jamaha

14:00 AT Band

16:00 Helizuš

20:30 Basawell

Pozývame na našu slávnosť domácich syrárov na prezentáciu svojich výrobkov. Nezabudnime okrášliť tento deň krojom.

Na požehnanie strojov bude pripravených niekoľko strojov už v sobotu. Ľudia, ktorí chcú požehnať svoj traktor alebo stroj, nech donesú značku alebo technický preukaz a budú počas modlitby požehnania pri strojoch. Jazdenie na traktoroch by narušilo sviatočný deň a stroje by zabrali veľa miesta, a preto požehnanie strojov bude cez túto symboliku.

Moderátor Jozef Bryndza nás bude sprevádzať celým programom syrových slávností. Medzi hudobnými skupinami budú animačné programy pre deti, súťaž v ťahaní syrovej nite a vyhodnotenie súťaží.

Obecný úrad Novoť a organizátori 

 

 

AUDIO záznam zo slávnostnej sv. omše. Kazateľ Vladimír Maslák, spev: Oravskí pútnici.

Fotky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Monika Huráková

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)