"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Blogs (Farský úrad)

« Back

Sviatosti II. - Eucharistia

 

SVIATOSTI (2)

 

  • Eucharistia

 

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.

Krst prijímame raz za život; Eucharistiu by sme mali prijímať častokrát, stále, denne

"Prvé sväté prijímanie" – nie je sviatosť, to je slávnosť, pri ktorej má niekto prvýkrát plnú účasť na sv. omši, čiže prvýkrát prijíma Eucharistiu a má odteraz právo prijímať ju.

To nás vedie k tomu, aby sme chápali, že ju máme prijímať často (keď je možné, denne) a mali by sme sa učiť, aby bolo pre nás samozrejmé túžiť prijímať pri každej omši na ktorej sme prítomní – aby sme mali na nej plnú účasť.
To zodpovedá samotnému zmyslu Eucharistie. Neprijímať pri sv. omši je čosi podobné, ako prijať od niekoho pozvanie na hostinu, ale nechcieť si vziať z toho, čo pre mňa pripravil.

Prijímať teda môžu všetci, ktorí majú potrebné dispozície.
Kto nemá dispozíciu?
Ten, kto má na duši ťažký hriech.
"Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie prijímať Pánovo telo."

Teda táto indispozícia, spôsobená hriechom, sa dá odstrániť sviatostnou spoveďou.
(Ak chápem, že hriech, najmä smrteľný, je zlo, že je to niečo hrozné, čo ma ničí, tak by mi malo byť jasné, že ak sa vyskytne, že sa nachádzam v stave ťažkého hriechu, nemal by som otáľať a ihneď by som mal vyhľadať kňaza, aby som sa mohol vyspovedať.
Treba pripomenúť, že vyspovedať sa môžem nielen pri spoločnej spovedi pred sviatkami alebo pri nejakej zvláštnej príležitosti, nemusím teda čakať dlhé mesiace, ale mám túto možnosť kedykoľvek...)

Jestvujú však aj stavy trvalej indispozície (niekto žije v hriechu a nechce alebo nemôže tento stav zmeniť), napr.:
    - slobodný žijúci v konkubináte
    - sobášený civilne alebo v nekatolíckom kostole (teda žijúci v neplatnom zväzku)
    - katolícky zosobášený, ale nežijúci s manželom (rozvedený alebo jednoducho odišiel)
    - vdovec žijúci v konkubináte

Nezabúdajme zachovávať predpísaný eucharistický pôst:  1 hodinu pred prijatím Eucharistie nič nejeme ani nepijeme, okrem liekov a vody.
Aj náš vonkajší postoj (pohyby, odev) by mali vyjadrovať úctu, ktorú prejavujeme tejto sviatosti.

 

Na štúdium:
Katechizmus Katolíckej cirkvi - od čl.  1322

 

Články - obsah