"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Blogs (Farský úrad)

« Back

Sviatosti IV. - Birmovanie

 

SVIATOSTI (4)

 

  • Birmovanie, birmovní rodičia


 

Na zopakovanie a doplnenie:

Hovorili sme o krstných rodičoch a ich povinnostiach. U mnohých sa to prejavilo aj pri sv. spovedi.
(Vždy by to tak malo byť – Božie slovo, ktoré ma zasiahlo, oslovilo, mi častokrát zjaví mnohé veci, ktoré som si doteraz neuvedomoval; teraz nastal čas, keď som na to prišiel, je mi to ľúto a môžem to vyznať v spovedi.)

Úloha krstného rodiča je ekleziálna služba; nemusí byť; ak je – tak nech je zodpovedný.
Pán Boh nás bude volať na zodpovednosť za každého jedného človeka, za ktorého sme prijali zodpovednosť aj službou krstných rodičov!

Hovorili sme, kto nemôže byť, čo všetko nemôžeme, kto nemôže byť krstným rodičom... 
Pohovorme teraz o tom, čo môžeme.
Mnohí poviete, že vaše krstné deti sú už dospelé, tam sa už „nič nedá robiť“.
A predsa niečo môžeme: Modliť sa! To môžeme vždy a všade, aj keď sme od seba vzdialení na tisícky kilometrov, aj keď ten druhý je na míle vzdialený od Boha...
(Predstavujem si, že po smrti nás bude vítať zástup ľudí, ktorí nám budú vďační za každý Otčenáš, ktorý sme kedysi za nich vyslovili, a možno práve tým sme im zachránili večnosť...)

 

Čo platí pre krstných rodičov, to isté platí aj pre službu birmovných rodičov.

„Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.“

„Je  užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.“
(zmena je možná, ale svedčí to o tom, že výber krstných rodičov asi dobrý nebol...)

„Sviatosť birmovania ... pokrstených posilňuje a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali.“ (CIC 879)

„Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti, veď .. pokrstených dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, ...“ (KKC 1285)

Deň Turíc – apoštoli naplnení Duchom Svätým začínajú ohlasovať veľké Božie skutky (KKC 1287)

Odvtedy apoštoli vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Sv., ktorý dovršuje krstnú milosť. 1288

Aby sa lepšie naznačil dar D.Sv., k vkladaniu rúk sa pridalo pomazanie voňavým olejom – krizmou. Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, t.zn. „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (gr. Christos – Pomazaný)

Veriaci sú povinní prijať túto sviatosť. (CIC 890)

... sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. (KKC1306)

Sviatosť birmovania môže – a má – prijať každý, kto ešte nebol birmovaný. Samozrejme pre to treba niečo urobiť, treba sa na jej prijatie náležite pripraviť

 

Sviatok Turíc, ktorý budeme sláviť, je pre nás príležitosťou:
tí, ktorí už prijali sviatosť birmovania – poďakovať za tento dar;
tí, ktorí ju ešte neprijali – prosiť o túžbu po prijatí tejto sviatosti

 

Na štúdium:
Katechizmus Katolíckej cirkvi - od čl.  1285

 

Články - obsah