Farské oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20.9.2020

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. septembra 2020

  1. Z dôvodu pandémie Corona  sme povinný dodržiavať v kostole hygienické pravidlá. Hlavne nosiť rúško a dezinfikovať si ruky.
  2. Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby kňazského seminára.
  3. Nácvik provoprijímajúcich detí z Brvnišťa bude v Brvništi v stredu a v piatok počas svätej omše.
  4. Svätá spoveď pred slávnosťou prvého svätého prijímania bude v sobotu od 9.00 do 10.00 h. v kostole v Brvništi. Deti prídu do kostola o 8.50 h. Rodičia si prídu v stredu o 17.00 h. na farský úrad pre rovnošatu pre svoje dieťa na prvé sväté prijímanie.
  5. Slávnosť prvého svätého prijímania bude na budúcu nedeľu v kostole v Brvništi pri svätej omši o 10.30 h.
  6. Z pohrebu p. Paulíny Abíkovej darovali na potreby farnosti 250 €., p. Márie Kukučiarovej 200 €., p. Oľgy Moravíkovej 200 €. Bohuznáma farníčka z Papradna darovala na kostol 1000 €. Pán Boh zaplať!
  7. Potravinová zbierka pre kňazský seminár sa koná od dnes do konca septembra. Vaše milodary môžete priniesť na faru po večerných svätých omšiach.
  8. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Šefara, syn Petra a Viery r. Kuciakovej, bývajúci v Brvništi a Nikola Pobijáková, dcéra Romana a Márie r. Mešovej, bývajúca v Brvništi. (sob. obrad 26.9.2020 o 14.00h. v  Brvništi)                                                                               

Jiří Venclíček, syn Jiřího a Hany r. Čížovej, bývajúci v Havířove a Petra Gáciková, dcéra Milana a Viery r. Beníkovej, bývajúca v Havířove. (sob. obrad 26.9.2020 o 15.00 h. v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 20. do 27. septembra 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

20.9.2020

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

7.30

09.00 Brv.

10.30 

 

+ Františka (1. výr.)

+ Vendelín

Za veriacich

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

18.30

+ Božena a Ondrej a za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku, Jána, Zuzanu, Miroslava a Milana

Streda

Sv. pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

Štvrtok

 

6.30

+ Karol

Piatok

 

18.30 Brv.

+ Margita (1. výr.) a Karol

Sobota

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

06.30

Za  zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu

Nedeľa
27.9.2020

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

7.30 Papr.

9.00 Papr.

10.30 Brv.

+ Alexander, Antónia, Jozef, Pavol a Stanka

Za veriacich

Za prvoprijímajúce deti

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

0
0