Farské oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ MISIJNÁ NEDEĽA 24. októbra 2021

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

MISIJNÁ NEDEĽA

24. októbra 2021

  1. Z dôvodu rôznych opatrení, ktoré sa týkajú Corona vírusu, budú počas celého týždňa sväté omše ráno o 6.30 h. Pri vstupe do kostola si každý dezinfikuje ruky a nasadí si respirátor. Počas týždňa sa pri vstupe do kostola zapíšeme na papier (meno, adresu a tel. kontakt). Dodržiavame odstupy a hygienické predpisy!
  2. Dnes v celej Cirkvi slávime Misijnú nedeľu. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré si najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Úmysly na sväté omše na mesiace november a december 2021 zapisujem v týždni po svätých omšiach v sakristii kostola.
  4. Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas. Hodiny posúvame o jednu hodinu späť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 24. do 31. októbra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24.10.2021

Tridsiata v cezročnom období

Misijná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Libertína (1. výr.)

Za veriacich

+ Anton, Mária a Juraj

Pondelok

25.10.2021

     

Utorok

26.10.2021

 

6.30

+ Blažena

Streda

27.10.2021

 

6.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Adriána

Štvrtok

28.10.2021

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

6.30

+ Jozef

Piatok

29.10.2021

 

6.30

Na úmysel ordinára

Sobota

30.10.2021

 

6.30

+ Vendelín, Matilda, Helena, Ľubica, Jarolím, Ambróz a Daniel

Nedeľa
31.10.2021

Tridsiata prvá v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Ľudovít a Vladimír

Za zdravie pre Tomáša, Štefana a rodiny a za veriacich

+ Ľubomír, Ignác a Kamila

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0