Farské oznamy

Dvadsiata ôsma nedeľa – 14. októbra 2018

  1. Dnes popoludní modlitba posv. ruženca o 14:00 h.

  2. V stredu 17.10.2018 o 17:00 sa v priestoroch Diecézneho centra v Žiline uskutoční prednáška kňaza saletína Mateja Trizuliaka na tému rozVEDENÍ K BOHU, dobrému Ockovi.

  3. Vo štvrtok 18. októbra sa Slovensko pripája k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hodine sa budú deti na celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete. K tejto modlitbe detí sa môžeme pripojiť všetci, najmä rodičia, starí rodičia, vychovávatelia, najlepšie o 9. hod. na ktoromkoľvek mieste.

  4. Budúcu nedeľu budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Pri svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný predovšetkým farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Dvadsiata ôsma nedeľa
v Cezročnom období

19:00 Brv

† Ján Ševčík (1. výr.) a manž. Marta

Nedeľa
14. 10.

  7:40  

 

† Anastázia Ivančinová

 

Pondelok

Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka

18:30  

/

Utorok

Sv. Gála, kňaza

18:30 Brv

/

Streda

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

18:30  

Božie požehnanie pre Jána (20.)

Piatok

 

18:30  

† Katarína a Jozef Jurkemík, dcéra Ľudmila a zať Jiří

Sobota

 

  7:30

† Jozef a Matilda

Nedeľa
21. 10.

Dvadsiata deviata nedeľa
v Cezročnom období

Misijná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Štefan Palko (1. výr.)

/

za farníkov

V mesiaci októbrimodlitba posvätného ruženca
– Papradno:  ½ hod. pred omšou; v stredu po omši; inak o 18:00;  v nedeľu popoludní
– Brvnište:  ½ hod. pred omšou;  inak o 17:00;  v nedeľu popoludní

 

0
0