Farské oznamy

Druhá nedeľa – 20. januára 2019

 1. Dnes popoludní – modlitba posv. ruženca o 14. h.

 2. V stredu sv. omša nebude.

 3. Birmovanci dostanú novú úlohu po sv. omšiach.

 4. Pán povolal do večnosti vdp. kanonika Mons. Cyrila Šujaka vo veku nedožitých 100 rokov. Sme mu vďační za jeho službu v našom dekanáte i za spovedanie počas spoločných spovedí v našej farnosti.
  Pohreb bude v stredu o 14. hod. v Dolnej Marikovej.
  V našej farnosti budeme za neho sláviť sv. omšu na budúcu nedeľu o 10:30 h.
  Parte tu.

 5. Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť:
  • Milan Lališ a Jana Gáciková, obaja pochádzajúci z Papradna.
  Prípadnú cirkevno-právnu prekážke treba ohlásiť na farskom úrade.
  Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.

 6. Snúbenci, ktorí plánujú sobáš, nech si vykonajú prípravu formou kurzu prípravy na manželstvo (tento kurz sa odporúča vykonať už v období vzdialenej prípravy, teda aj rok či viac pred sobášom).  
  Plánovaný sobáš treba nahlásiť na farskom úrade najmenej 3 mesiace vopred.
  Ostatné informácie ohľadom sobáša a prípravy nájdete na webových stránkach farnosti alebo na nástenke na farskom úrade.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
20. 1.

Druhá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Pavol, Helena, Ľudovít, Milan, Ján

† Albína Hodoníková

Pondelok

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka

17:00  

† Kamila a Ladislav Turičík, zať Erik

Utorok

 

17:00 Brv  

/

Streda

 

––

 

Štvrtok

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

17:00  

† Anna Tydlačková (10. výr.)

Piatok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

17:00  

/

Sobota

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka

  7:30

/

Nedeľa
27. 1.

Tretia nedeľa
v Cezročnom období

  7:40 

  9:00 Brv

10:30 

za farníkov

/

† Cyril Šujak, kňaz

 

0
0