Farské oznamy

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK 25. AUGUSTA 2019

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

25. augusta 2019

1.     Na budúcu nedeľu budú sv. omše ako bývajú cez školský rok: Papradno 7.40 h. a 10.30 h., Brvnište 9.00 h.

2.     Výročná farská poklona pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou bude na budúcu nedeľu (1.9.2019). Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši o 10.30 h. Ukončenie poklony s Eucharistickým požehnaním bude     o 17.00 h.

3.     Úmysly sv. omší na mesiac september a október sa zapisujú po sv. omšiach v sakristii.  

4.     Starých a chorých k prvopiatkovej sv. spovedi nahlasujte po sv. omšiach v sakristii do nedele.

5.     V Pondelok bude v Papradne  pohreb so sv. omšou o 15.00 h., večerná  sv. omša nebude.  

6.     Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Kto sa chce tohoto pochodu zúčastniť, môže sa prihlásiť po sv. omšiach v sakristii u p. Zábavčíkovej do konca augusta, aby sme vedeli podľa počtu záujemcov objednať autobus. Cena za dopravu je 10 €. Platí sa pri nahlásení.

  1. Podujatie "Rozprávková cesta" sa bude konať dnes,  25. augusta 2019 v obci Brvnište. Začiatok podujatia je o 15.00 hod. pri garážach SAD na hornom konci obce Brvnište. Podujatie prebieha ako prechádzka prírodou, na ktorej účastníci stretnú rozprávkové bytosti a na jej konci ich čaká tradičná opekačka a poučný záver rozprávkového príbehu. Tento rok si ako námet prepožičali rozprávku Soľ nad zlato.

 

 

 8.  Čo nás čaká v mesiaci september:

1.9.2019 Výročná farská celodenná poklona. (kostol Papradno 11.30 h. do 17.00 h.)

2.9.2019 Začiatok školského roka, sv. omša v Papradne a v Brvništi spojená s  požehnaním školských tašiek pre prvákov.

8.9.2019 Sv. omša na Holom vrchu pri kaplnke o 13.00 h. (Brvnište)

     15.9.2019 Sv. omša pre hasičov z Papradna s požehnaním novej hasičskej techniky o 10.30 h.

22.9.2019 Národný pochod za život v Bratislave

29.9.2019 Slávnostná sv. omša „Poďakovanie za úrodu.“ (Papradno 10.30 h., Brvnište 9.00 h.)

9.      Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Lališ, syn rodičov Antona a Lýdie r. Miniarikovej, bývajúci v Papradne a Andrea Adamuščinová, dcéra rodičov Andreja a Beáty r. Prútokovej, bývajúca v Kobylách. (sob. v Richvalde)

Juraj Čuraj, syn rodičov Pavla a Jaroslavy r. Čečkovej, bývajúci v Kysuckom Novom Meste a Nikola Černeková, dcéra rodičov Mariána a Oľgy r. Holákovej, bývajúca v Kysuckom Novom Meste. (sob. 6.9.2019 v Papradne)

Maroš Mackovčák, syn rodičov Františka a Marty r. Privarovej, bývajúci v Čadci a Aneta Kupšová, dcéra Antona a Xénie r. Papajovej, bývajúca v Čadci. (sob. 7.9.2019 v Papradne)

Rastislav Valjent, syn rodičov Jaroslava a Andrey r. Čerňanovej, bývajúci v Plevníku a Michaela Hrebičíková, dcéra Ivana a Ivety r. Šardzíkovej, bývajúca v Papradne. (sob. 7.9.2019 v Papradne)

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na farskom úrade.

10.  Na budúcu nedeľu (1.9.2019) bude zbierka na kostol a potreby farnosti.

11.  Pán Boh zaplať za upratovanie a výzdobu kostola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 25. augusta do 1. septembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

25.8.2019

Dvadsiata prvá nedeľa

v Cezročnom období

  7.40

  9.00 Brv

+ Juraj (5. výr.)

Za veriacich

Pondelok

 

 15.00

+ Emília,  pohr.

Utorok

Sv. Moniky

 18.30 Brv.

+ František

Streda

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

  18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry

Štvrtok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

  6.10

 

+ Amália, Ján, Mária, Ján                     (z pondelka)

Piatok

 

  18.30

+ Jozef

Sobota

                      

   7.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa
1. 9.

Dvadsiata druhá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

  10.30

Za veriacich

+ Ján (2. výr.)

Na úmysel

 V prípade pohrebu so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

 

0
0