Farské oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 25. SEPTEMBRA 2022

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

25. SEPTEMBRA 2022

  1. Slávime Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období. V dnešnú nedeľu pri svätých omšiach ďakujeme Pánu Bohu za novú úrodu a za všetko, čo sa nám na našich poliach a záhradách z Božej dobroty urodilo.
  2. Náš Farský kostol sv. Ondreja, apoštola dostal po niekoľkých desaťročiach nový šat. Preto na budúcu nedeľu budú sväté omše už v našom kostole. Počas týždňa budú sväté omše ešte v Dome smútku.
  3. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci október. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na kostol.
  4. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši.
  5. Mesiac OKTÓBER je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujem vás k tejto modlitbe nielen v kostole pred svätými omšami, ale aj vo vašich rodinách.
  6. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky pre Kňazský seminár.
  7. „ZVON“ – hudobno-spevácky program Andrey Jágerovej o význame zvonenia kedysi a dnes sa uskutoční v našom Farskom kostole sv. Ondreja, apoštola v Papradne 9. októbra 2022 o 13.00 h. Bližšie info na plagáte.
  8. Farská charita Papradno organizuje burzu oblečenia s názvom „POSUŇ TO ĎALEJ.“ Zber oblečenia bude prebiehať od 26.9. do 3.10. 2022 v kultúrnom dome v Papradne. Burza sa uskutoční od 6.10. do 8.10.2022. Bližšie info na plagáte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 25. septembra do 2. októbra 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25.9.2022

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Poďakovanie za novú úrodu

9.00 Brv.

11.00

+ Peter, (1. výr.)

Poďakovanie za úrodu a za veriacich

Pondelok

26.9.2022

   

 

Utorok

27.9.2022

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

18.30

+ Dušan, (1. výr.)

Streda

28.9.2022

Sv. Václava, mučeníka

18.30 Brv.

+ Agáta

Štvrtok

29.9.2022

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

6.30

+ Dana

Piatok

30.9.2022

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.30

Poďakovanie Pánu Bohu za 78. rokov života

Sobota

1.10.2022

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

6.30 

+ Karol

Nedeľa

2.10.2022

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Na úmysel darcu

+ Kristína, Jozef a Kamila

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

0
0