Farské oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19. septembra 2021

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. septembra 2021

  1. Slávime Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období.
  2. Na budúcu nedeľu, 26.9.2021 budeme sláviť sväté omše s úmyslom „Poďakovanie za úrodu.“ V Brvništi o 9.00 h. a v Papradne o 10.30 h. Na sväté omše si prineste požehnať vašu úrodu. Je vhodné, aby ste na sväté omše prišli v krojoch.  
  3. Stretnutie rodičov tretiakov zo ZŠ Papradno a ZŠ Brvnište, ktorí chcú ísť na 1. sv. prijímanie bude v utorok, 21.9.2021 po  večernej svätej omši v kostole v Papradne.
  4. Na budúcu nedeľu sa pri svätých omšiach koná jesenná zbierka na kňazský seminár. Taktiež sa do konca mesiaca september koná potravinová zbierka pre kňazský seminár. Vaše milodary môžete priniesť po svätých omšiach na faru.
  5. Zbierka na kostol z prvej nedele bola v Brvništi 297,60 € a v Papradne 1586,05 €. Pán Boh odplať vašu štedrosť!
  6. Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Peťko, syn Romana a Ingrid r. Drábikovej, bývajúci v Pov. Bystrici a Katarína Balajková, dcéra Petra a Moniky              r. Balušíkovej, bývajúca v Pov. Bystrici. (sob. obrad v sobotu, 25.9. o 15.00 h. v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 19. do 26. septembra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19.9.2021

Dvadsiata piata v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ignác a Alžbeta

+ Ján, František, Mária, Žofia a Ján

 + Alojz, Kamila a Jozef a za veriacich

Pondelok

20.9.2021

     

Utorok

21.9.2021

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

18.30

+ Anton, Helena, Anton, Jozef a Stanislav

Streda

22.9.2021

 

18.30 Brv.

+ Ivan (1. výr.)

Štvrtok

23.9.2021

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

6.30

+ Jozef, Viktória, Ľudovít, Helena, Anna, Gašpar a Pavol

Piatok

24.9.2021

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku

Sobota

25.9.2021

 

6.30

+ Štefan, Irma, Karol a Mária

Nedeľa
26.9.2021

Dvadsiata šiesta v cezročnom období

Poďakovanie za úrodu

7.30

9.00 Brv.

10.30

Na úmysel ordinára

Poďakovanie za úrodu a za veriacich

Poďakovanie za úrodu a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0