Farské oznamy

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20. júna 2021

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. júna 2021

 

  1. Slávime  Dvanástu nedeľu v Cezročnom období.
  2. Sviatosť krstu vysluhujeme dnes pri svätej omši o 10.30 h.
  3. V piatok (25.6.) o 18.00 h. bude celebrovať v našom kostole svätú omšu J. Exc. Mons. Peter Beňo, pomocný biskup Nitrianskej diecézy a kňazi Žilinskej a Nitrianskej diecézy pri príležitosti 10. rokov kňazstva. Všetkých vás pozývam na túto slávnosť!
  4. V nedeľu (27.6.) budem sláviť svätú omšu o 10.30 h. ako poďakovanie za 10. rokov kňazstva. Všetkých vás srdečne pozývam!
  5. Z pohrebu p. Marty Sekovej darovali na potreby farnosti 600 €. Pán Boh zaplať!
  6. Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach sa koná zbierka na „Dobročinné diela“ Svätého Otca Františka
  7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Macošínec, syn Jána a Jaroslavy r. Baculíkovej, bývajúci v Papradne a Lenka Vaštíková, dcéra Dušana a Renáty r. Šramčíkovej, bývajúca v Považskej Bystrici. (sob. obrad 26.6.2021 o 16.00 h. v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 20. do 27. júna 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

20.6.2021

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

+ Alojz (10. výr.)

Za veriacich

Pondelok

     

Utorok

Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov

18.30

+ Pavol a Ján

Streda

 

18.30 Brv.

+ Jozef (1. výr.), Jozef a Viktória

Štvrtok

Narodenie svätého Jána Krstiteľa, sviatok

6.30

+ Anton, kňaz

Piatok

Poďakovanie za 10. rokov kňazstva

18.00

Na úmysel

Sobota

 

6.30

+ Pavol a prosba o milosrdenstvo pre rodinu

Nedeľa
27.6.2021

Trinásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Viliama a Máriu

Za + rodiny Pozníkovej a Kukulíkovej

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

0
0