Farské oznamy

Dvanásta nedeľa – 23. júna 2019

 1. Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (tzv. Halier sv. Petra).

 2. Návšteva chorých (namiesto budúceho týždňa):
  ♦ nedeľní v Papradne a tí, čo sa mi ešte ohlásia, dnes popoludní;
  ♦ ostatní a Brvnište v pondelok dopoludnia.

 3. Od pondelka do štvrtku budú sv. omše ráno (6:10; Brv 6:30); ak by bol pohreb s omšou, ranná omša v ten deň nebude.

 4. piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  ♦ V Papradne bude sv. omša o 18:30 h., po nej odprosujúca pobožnosť.
  V Brvništi, kde je slávnosť titulu kostola, bude od 13. hod. poklona Najsvätejšej sviatosti; zakončí sa spoločným odprosením o 16:30 h. Potom o 17:00 bude sv. omša. (Počas poklony bude príležitosť k sv. spovedi.)

 5. V piatok je aj koniec školského roka. Zvláštne omše pre žiakov nebudú; všetci príďme na slávenie omší v riadnom čase.

 6. V sobotu bude slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.
  Prikázaný sviatok.
  ♦ Sv. omše budú tak, ako bývajú v nedeľu.

 7. Na budúcu nedeľu budeme sláviť hody v Brvništi.
  ♦ Slávnostná hodová sv. omša v Brvništi bude o 10:30 h.
  ♦ vo farskom kostole bude sv. omša iba o 7:40 h.
  Prijmime pozvanie na slávenie vo filiálnom kostole, ako aj na kultúrny program v obci počas soboty a nedele.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23. 6.

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv  *

*  ?11:00  

za farníkov  

/

† Pavol Grajcarík,
rod. Regina a Ondrej

Pondelok

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

  6:10  ~

/

Utorok

 

  6:30 Brv  ~

(† Štefan a Božena)

Streda

 

  6:10  ~

/

Štvrtok

Sv. Ladislava

  6:10  ~

/

Piatok

28. 6.

 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť

Slávnosť titulu kostola v Brvništi

v Brvništi: adorácia – od 13:00

17:00 Brv

18:30

/

/

Sobota

29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

/

/

za farníkov

Nedeľa

30. 6.

Trinásta nedeľa
v Cezročnom období

v Brvništi:
HODY –  Slávnosť titulu
(Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)

  7:40  

 

10:30 Brv

† Jozef Jágrik, Miroslav Balušík

 

na poďakovanie Pánu Bohu

*   sv. omša spojená s eucharistickou procesiou
? orientačný čas – sv. omša začne po príchode procesie

~ V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0