Oznamy

Showing 1 - 10 of 430 results.
Items per Page 10
of 43

Oznamy

« Back

1. adventná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa. Ľubovoľná spomienka.
Sobota: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA. Biblická nedeľa.

Oznamy

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa prekladá na nasledujúci pondelok 9. decembra.

Dnes na 1. adventnú nedeľu sa koná Jesenná zbierka na katolícky charitu. Trnavská arcidiec. charita vydáva vlastný Charitný spravodaj a tiež posiela informačné letáky. Zároveň vyjadruje vďačnosť za Jarnú zbierku na charitu, ktorá v celej arcidiecéze činila 53 650,-€. Ďakujeme za vaše dary.

V adventnom období do 16. decembra budú vo farskom kostole rorátne sväté omše o 7.00 ku cti preblahoslavenej Panny Márie.

Zapisujú sa úmysly na sv. omše na mesiac január.

Prvý piatok v mesiaci. Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných od stredy hodinu pred svätými omšami, v piatok od 16.00.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na sv. omši a po nej.

V sobotu 7.12. o 17.00 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa bude konať adorácia a odprosujúce i prosebné modlitby za ochranu mesta pred extrémistickými zábavnými podujatiami – Pochod čertov, ktoré dehonestujú kresťanskú vieru a voči ktorým sa jasne vyjadril o. arc. Ján Orosch, ako aj všetci predstavitelia kresťanských cirkví v meste.

Ďakujem všetkým pravidelným adorátorom, ktorí vykonávajú svoju službu podľa rozpisu, a tak udržujú živý eucharistický plameň každodennej poklony Sviatosti oltárnej vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda (okrem soboty). Povzbudzujeme a pozývame aj ďalších, aby sa zapojili do služieb pravidelných adorátorov. Prihlásiť sa môžete u p. Anky Sumerovej (0918/480528) alebo u kostolníkov.

V piatky po sv. omši o 18.00 sa naďalej koná ružencový pochod z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Úmysly modlitieb sú v našej spoločnosti stále veľmi aktuálne: za ochranu života detí od počatia a za ochranu rodín, manželstiev a detí pred bezbožnou ideológiou gender (Istanbulský dohovor).

Vincentská rodina v mene chudobných ďakuje za zbierku „Boj proti hladu 2019“. Spolu sa vyzbieralo 2806 eur – v kostole sv. Cyrila a Metoda – 274 eur, v kaplnke Božského Srdca – 224 eur, v kostole sv. Štefana – 854 eur a v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (jezuiti) – 1454 eur.

Prosíme farníkov, ktorí by mohli poskytnúť väčší alebo aj menší vianočný stromček do kostolov, aby nechali svoju adresu a číslo v sakristii. Poprípade prosíme o rady a typy na koho sa obrátiť.

Aj tohto roku Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti so zameraním pre službu bezdomovcom a núdznym organizuje počas zimných mesiacov "Polievku zo srdca" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od soboty 7. decembra 2019. V centre "Svornosť", budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v mesiacoch december 2019 až začiatok marca 2020. V tom istom čase možno do centra Svornosť priniesť, či už trvanlivé potraviny alebo aj teplé oblečenie.

Naďalej prosíme, aby sa nahlásili záujemcovia o službu organistov (osobitne na sídlisku Trajan). Stačí hra na klavíri a záujem. Rozvoj talentu a zaškolenie urobia naši skúsení organisti.

V advente v dňoch od 13. – 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU I. pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásenie na internetovej stránke Rodinkova.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete vyzdvihnúť Charitný spravodaj, aby ste poznali prácu charity a leták. Trnavská charita ďakuje za Vašu štedrosť.

Pozývame vás od pondelka na ranné rorátne sväté omše, ktoré budú v našej kaplnke každý deň o 6.00h, okrem nedele.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené Materské centrum v našom Pastoračnom centre. Téma: 4.12.2019 – duchovná obnova s P. Zahoránskym + možnosť svätej spovede. Viac na plagáte na nástenke.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h; stredu až piatok od 17.00h.

Zapisovanie svätých omší na január bude v našej kaplnke 2. decembra 2019 pred svätými omšami: o 5.30, 7.30, 18.00.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 7. decembra 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Na budúci týždeň v nedeľu bude o 15.00h. v našej kaplnke stretnutie združenia Faustínum.

Na budúcu sobotu o 17.00h vás pozývame do našej kaplnky na modlitby za jednotu kresťanských spoločenstiev v Piešťanoch s názvom „Aby boli jedno“.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii – treba nám adresu a telefónne číslo. Použijeme ho na výzdobu do kostolov + kto by mal borievky a mach. Ďakujeme.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan