Oznamy

Showing 1 - 10 of 547 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

1. adventná nedeľa "C" 2021

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Ondreja, apoštola. Sviatok
Piatok: Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka.
Sobota: Prvá sobota
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej budú každý deň (okrem soboty) od 8.00 do 17.00 hod. V nedeľu od 11.30 do 17.00.

Individuálne vysluhovanie sv. spovede a sv. prijímania bude od 17.00 do 18.00 vo farskom kostole. Sv. prijímanie rozdávame aj po sv. omši cca 18.30.

Sv. omše budeme vysielať aj cez internet. Na farskej stránke www.piestanycm.fara.sk nájdete odkaz. Vysielané sv. omše budú v stredu a piatok 18.00 hod. V nedeľu 10.30 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan