Oznamy

Showing 1 - 10 of 459 results.
Items per Page 10
of 46

Oznamy

« Back

16. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Streda: SV. MÁRIE MAGDALÉNY. Sviatok.
Štvrtok: SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Piatok: Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza. Ľubovoľná spomienka.
Sobota: SV. JAKUBA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

V sobotu 25.7.2020 sa uskutoční farská púť na Mariánsku horu v Levoči s návštevou chrámu sv. Jakuba (v roku 2015 vyhlásený za Baziliku minor), ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku s najvyšším gotickým oltárom na svete. Jeho autorom je známy neskoro gotický rezbár Majster Pavol z Levoče. Oltár meria 18 metrov a 62 centimetrov. Púť je doprevádzaná kňazom. Je obetovaná za odvrátenie pandémie koronavírusu a za osobné úmysly. Informácie sú na nástenke. Sú ešte voľné miesta. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárii Noe travel.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov bude pokračovať od augusta.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok– piatok od 8.00 – do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätá omša v nedeľu o 11.00h pre deti a rodiny počas prázdnin nebude.

Zbierka na nový organ v našom kostole bola minulú nedeľu 2768,-€. Za vaše milodary vám úprimne ďakujeme.

31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v piatok 31. júla 2020 o 18.30h. Hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Emil Váni SJ. Pri svätej omši bude spievať aj zbor Coro Laudamus. Po svätej omši, ako každý rok, vás pozývame do našej záhrady na malé pohostenie  agapé. Prosíme vás a budeme vám vďační, ak nám pomôžete s prípravou tohto malého pohostenia – najmä upečením nejakých koláčov, či slaných alebo sladkých, alebo iným drobným pečivom. O ostatné sa postará naša jezuitská komunita. Vďační piešťanskí jezuiti.

Ponúkame, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Katolícke noviny a Posol sú na poličke pri vstupe do kostola.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho exercičného domu. Rozpis termínov je na nástenkách. Príďte, tešíme sa na vás.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade alebo v kostole, podľa počasia.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan