Oznamy

Showing 1 - 10 of 390 results.
Items per Page 10
of 39

Oznamy

« Back

2. adventná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
Piatok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
NEDEĽA: TREIA ADVENTNÁ NEDEĽA – GAUDETE (radosti).

Oznamy

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni, ktorých obsahom je duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Môže sa zobrať omšový formulár Za upevnenie rodín alebo Za zachovanie mieru a spravodlivosti.

Na budúcu nedeľu 16.12.2018 vás pozývame na duchovnú obnovu pre manželov a rodičov do farského Pastoračného centra o 15.00. O deti bude postarané, budú mať svoj program.

Zbierka na katolícku charitu činila 1444,-€. Za vaše milodary nech vás Pán hojne požehná.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho sú len v sobotu a v nedeľu. Ostané sv. omše o 16.15 v pracovných dňoch od pondelka do piatku sú presunuté do farského kostola.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Prosíme ochotných farníkov, ktorí by mohli poskytnúť zo záhrad stromčeky na vianočnú výzdobu do kostolov, aby sa prihlásili v sakristii.

Prosíme, by ste v sakristii nahlásili chorých na vianočnú svätú spoveď, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom. Spoveď chorých bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 18.12. do 21.12. Nahláste aj telefónne čísla, aby sme sa mohli s vami skontaktovať.

Dnes, v nedeľu 9.12.2017 o 16.00, vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa uskutoční adventný koncert speváckych zborov Coro Laudamus Piešťany, spevácky zbor Kysuce Čadca a Kysucký komorný orchester Čadca, na ktorý vás srdečne pozývame.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole. Prosím mladých animátorov a spevákov, aby pomohli ju pripraviť.

Ďakujeme za prvopiatkovú zbierku potravín pre núdznych. Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt tel. 0910 788 031. Email: charita piestany@charitatt.sk.

Aj tohto roku Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti so zameraním pre službu bezdomovcom a núdznym organizuje počas zimných mesiacov "Polievku zo srdca" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od stredy 5. decembra 2018. V centre "Svornosť", budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v mesiacoch december 2018 až februára 2019. V tom istom čase možno do centra Svornosť priniesť či už trvanlivé potraviny alebo aj teplé oblečenie.

Druhé stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude v piatok 14.12. o 19.30 (po večernej sv. omši) v priestoroch II. stupňa Cirkevnej školy na Štefánikovej ulici. Pozývame deti a mládež, aby sa zapojili do koledovania. Bližšie informácie sú na výveske.

Organizuje sa farská púť do Lúrd v dňoch 24.8. až 30.8.2019. Viac informácii na nástenke alebo v cestovnej kancelárii Noe travel, kde sa môžete nahlásiť.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na charitu – 1790 EUR. Za Vaše milodary ďakujeme.

Pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré sú v našej kaplnke každý deň o 6.00h., okrem nedele.

Budúci týždeň sú zimné kántrové dni – streda, piatok a sobota. Ich obsahom je príchod Kristovho Kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, modlitba za pokoj a spravodlivosť vo svete.

Dnes, 9. decembra 2018 o 15.00h., bude v našej kaplnke stretnutie združenia Faustínum – Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Dnes, 9. decembra 2018 o 16.00h., sa vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda uskutoční adventný koncert. Na tento koncert vás pozýva spevácky zbor CORO LAUDAMUS Piešťany. Bližšie info na nástenke.

Milé mamičky s deťmi srdečne Vás pozývame do jezuitského materského centra aj túto stredu 9.30. Aktuálny program na mesiac je na výveskach kostola. Ďakujem!

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan