Oznamy

Showing 1 - 10 of 425 results.
Items per Page 10
of 43

Oznamy

« Back

2. adventná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť.
Piatok: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
Sobota: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE).

Oznamy

Slávenie Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa prekladá na nasledujúci pondelok 9.decembra.

Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu – ich obsahom je príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a modlitby za pokoj a spravodlivosť vo svete.

Pozývame manželov na adventnú duchovnú obnovu s témou „Boh zachraňuje svet cez rodinu“ do farského pastoračného centra v nedeľu 15.12. o 14.30.

Jesenná zbierka na katolícku charitu činila 1154,-€. Ďakujeme za vaše dary a nech Vás Boh požehná. Môžete si vyzdvihnúť pri pokladničkách Charitný spravodaj.

V adventnom období do 16. decembra budú vo farskom kostole rorátne sväté omše o 7.00 ku cti preblahoslavenej Panny Márie.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na sv. omši a po nej.

Na nástenke je vyjadrenie arcibiskupského úradu v Trnave k piešťanskému „Pochodu čertov“.

Prosíme, aby ste nahlásili chorých a starých, ktorí nemôžu prísť do kostola, na vianočnú sv. spoveď. Uveďte meno, adresu a tel. kontakt.

Pozývame deti a mládež, aby sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny, ktorí aj tento rok vo vianočnom období navštívia piešťanské domácnosti a prostredníctvom koledovania pomáhajú najchudobnejším obyvateľom planéty. Prvé stretnutie sa uskutoční dnes (v nedeľu 8.12.) o 16.00 v priestoroch prvého stupňa Cirkevnej školy (vstup cez hnedú bránu oproti sakristii kostola sv. Štefana).

Ďakujem všetkým pravidelným adorátorom, ktorí vykonávajú svoju službu podľa rozpisu, a tak udržujú živý eucharistický plameň každodennej poklony Sviatosti oltárnej vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda (okrem soboty). Povzbudzujeme a pozývame aj ďalších, aby sa zapojili do služieb pravidelných adorátorov. Prihlásiť sa môžete u p. Anky Sumerovej (0918 480 528) alebo u kostolníkov.

V piatky po sv. omši o 18.00 sa koná ružencový pochod z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Úmysly modlitieb sú v našej spoločnosti stále veľmi aktuálne: za ochranu života detí od počatia a za ochranu rodín, manželstiev a detí pred bezbožnou ideológiou gender (zavádzajúci Istanbulský dohovor).

Aj tohto roku Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti so zameraním pre službu bezdomovcom a núdznym organizuje počas zimných mesiacov "Polievku zo srdca" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od soboty 7. decembra 2019. V centre "Svornosť", budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v mesiacoch december 2019 až začiatok marca 2020. V tom istom čase možno do centra Svornosť priniesť, či už trvanlivé potraviny alebo aj teplé oblečenie.

V advente v dňoch od 13. – 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU I. pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásenie na internetovej stránke Rodinkova.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na charitu – 1500 EUR. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete stále vyzdvihnúť Charitný spravodaj, aby ste poznali prácu charity a leták. Trnavská charita ďakuje za Vašu štedrosť.

Pozývame vás na ranné rorátne sväté omše, ktoré bývajú v našej kaplnke počas adventu každý deň o 6.00h, okrem nedele.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené Materské centrum v našom Pastoračnom centre. Téma: 11.12.2019 – ručné práce – výroba vianočných ozdôb. Viac na plagáte na nástenke.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii – treba nám adresu a telefónne číslo. Použijeme ho na výzdobu do piešťanských kostolov + kto by mal borievky a mach. Ďakujeme.

V stredu, 11.12.2019, vás pozývame na prednášku, ktorá sa bude venovať traume - čo je to trauma a ako vplýva na život jednotlivca (pochopiť správanie sa niektorých ľudí, ich reakcie a ako na nich reagovať, ako im pomôcť). Prednáška je určená všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujú s ľuďmi rôznych vekových kategórii, v rôznych životných situáciách... Stretnutie bude u sestričiek v Nodame o 17.00h (Piešťany, cesta popri parku smerom k futbalovému štadiónu, druhá brána na pozemku sestričiek). Prednášať bude Mgr. Bíliková Erika.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan